Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Peugeot Boxer.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΎψοςΠλάτοςΒάθος
2.88140.43S(F28DTCR)2007790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2006790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2005790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2004790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2003790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2002790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2001790 χλστ409 χλστ32 χλστ
8140.43S (F28DTCR)2007790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2006790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2005790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2004790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2003790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2002790 χλστ418 χλστ32 χλστ
8140.43N2007790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2006790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2005790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2004790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2.24HY (DW12UTED)2013790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2012790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2011790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2010790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2009790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2008790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2007790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2006790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2005790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2004790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2003790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2002790 χλστ418 χλστ32 χλστ
4HU (P22DTE)2013780 χλστ374 χλστ24 χλστ
2012780 χλστ374 χλστ24 χλστ
2011780 χλστ374 χλστ24 χλστ
2010780 χλστ374 χλστ24 χλστ
2009780 χλστ374 χλστ24 χλστ
2008780 χλστ374 χλστ24 χλστ
2007780 χλστ374 χλστ24 χλστ
2006780 χλστ374 χλστ24 χλστ
4HV (P22DTE)2013780 χλστ374 χλστ24 χλστ
2012780 χλστ374 χλστ24 χλστ
2011780 χλστ374 χλστ24 χλστ
2010780 χλστ374 χλστ24 χλστ
2009780 χλστ374 χλστ24 χλστ
2008780 χλστ374 χλστ24 χλστ
2007780 χλστ374 χλστ24 χλστ
2006780 χλστ374 χλστ24 χλστ
4HU(P22DTE)2013780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2012780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2011780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2010780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2009780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2008780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2007780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2006780 χλστ368 χλστ32 χλστ
4HV(P22DTE)2013780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2012780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2011780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2010780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2009780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2008780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2007780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2006780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2013780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2012780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2011780 χλστ368 χλστ32 χλστ
4HY(DW12UTED)2007790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2006790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2005790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2004790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2003790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2002790 χλστ409 χλστ32 χλστ
3.0F1CE0481D (FG30DT)2013780 χλστ375 χλστ26 χλστ
2012780 χλστ375 χλστ26 χλστ
2011780 χλστ375 χλστ26 χλστ
2010780 χλστ375 χλστ26 χλστ
2009780 χλστ375 χλστ26 χλστ
2008780 χλστ375 χλστ26 χλστ
2007780 χλστ375 χλστ26 χλστ
2006780 χλστ375 χλστ26 χλστ
F1CE0481D(FG30DT)2013780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2012780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2011780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2010780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2009780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2008780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2007780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2006780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2013780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2012780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2011780 χλστ368 χλστ32 χλστ
2.0RFL (XU10J2U)2007790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2006790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2005790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2004790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2003790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2002790 χλστ418 χλστ32 χλστ
RHV (DW10TD)2007790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2006790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2005790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2004790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2003790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2002790 χλστ418 χλστ32 χλστ
RHV (DW10UTD)2007790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2006790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2005790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2004790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2003790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2002790 χλστ418 χλστ32 χλστ
RHV(DW10TD)2007790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2006790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2005790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2004790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2003790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2002790 χλστ409 χλστ32 χλστ
RHV(DW10UTD)2007790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2006790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2005790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2004790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2003790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2002790 χλστ409 χλστ32 χλστ
RFW (XU10J2)2002790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2001790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2000790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1999790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1998790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1997790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1996790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1995790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1994790 χλστ418 χλστ32 χλστ
RFW(XU10J2)2002700 χλστ412 χλστ24 χλστ
2001700 χλστ412 χλστ24 χλστ
2000700 χλστ412 χλστ24 χλστ
1999700 χλστ412 χλστ24 χλστ
1998700 χλστ412 χλστ24 χλστ
1997700 χλστ412 χλστ24 χλστ
1996700 χλστ412 χλστ24 χλστ
1995700 χλστ412 χλστ24 χλστ
1994700 χλστ412 χλστ24 χλστ
1.9D8C (XUD9UTF)2002790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2001790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2000790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1999790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1998790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1997790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1996790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1995790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1994790 χλστ418 χλστ32 χλστ
D9B (XUD9AU)2002790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2001790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2000790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1999790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1998790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1997790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1996790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1995790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1994790 χλστ418 χλστ32 χλστ
DHY (XUD9TE)2002790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2001790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2000790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1999790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1998790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1997790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1996790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1995790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1994790 χλστ418 χλστ32 χλστ
D8C(XUD9UTF)2002790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2001790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2000790 χλστ409 χλστ32 χλστ
1999790 χλστ409 χλστ32 χλστ
1998790 χλστ409 χλστ32 χλστ
1997790 χλστ409 χλστ32 χλστ
1996790 χλστ409 χλστ32 χλστ
1995790 χλστ409 χλστ32 χλστ
1994790 χλστ409 χλστ32 χλστ
D9B(XUD9AU)2002790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2001790 χλστ409 χλστ32 χλστ
2000790 χλστ409 χλστ32 χλστ
1999790 χλστ409 χλστ32 χλστ
1998790 χλστ409 χλστ32 χλστ
1997790 χλστ409 χλστ32 χλστ
1996790 χλστ409 χλστ32 χλστ
1995790 χλστ409 χλστ32 χλστ
1994790 χλστ409 χλστ32 χλστ
XUD9TE2002790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2001790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2000790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1999790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2.4T8A (DJ5T)2002790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2001790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2000790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1999790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1998790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1997790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1996790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1995790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1994790 χλστ418 χλστ32 χλστ
T9A (DJ5)2002790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2001790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2000790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1999790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1998790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1997790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1996790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1995790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1994790 χλστ418 χλστ32 χλστ
THX (DJ5TED)2002790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2001790 χλστ418 χλστ32 χλστ
2000790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1999790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1998790 χλστ418 χλστ32 χλστ
1997790 χλστ418 χλστ32 χλστ
THX(DJ5TED)20021000 χλστ414 χλστ33 χλστ
20011000 χλστ414 χλστ33 χλστ
20001000 χλστ414 χλστ33 χλστ
19991000 χλστ414 χλστ33 χλστ
19981000 χλστ414 χλστ33 χλστ
19971000 χλστ414 χλστ33 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: