Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Mitsubishi Colt.

Mitsubishi Mirage

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΎψοςΠλάτοςΒάθος
1.13A912013640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2012640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2011640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2010640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2009640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2008640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2007640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2006640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2005640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2004640 χλστ405 χλστ16 χλστ
1.5OM6392013640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2012640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2011640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2010640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2009640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2008640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2007640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2006640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2005640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2004640 χλστ402 χλστ16 χλστ
OM639.9392013640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2012640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2011640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2010640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2009640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2008640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2007640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2006640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2005640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2004640 χλστ402 χλστ16 χλστ
4A912013640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2012640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2011640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2010640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2009640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2008640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2007640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2006640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2005640 χλστ405 χλστ16 χλστ
2004640 χλστ405 χλστ16 χλστ
4G15T2013640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2012640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2011640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2010640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2009640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2008640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2007640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2006640 χλστ402 χλστ16 χλστ
2005640 χλστ402 χλστ16 χλστ
4G15(12V)1992375 χλστ440 χλστ17 χλστ
1991375 χλστ440 χλστ17 χλστ
1990375 χλστ440 χλστ17 χλστ
4G151989325 χλστ418 χλστ33 χλστ
1988325 χλστ418 χλστ33 χλστ
1987325 χλστ418 χλστ33 χλστ
1986325 χλστ418 χλστ33 χλστ
1985325 χλστ418 χλστ33 χλστ
1984325 χλστ418 χλστ33 χλστ
1.34G13(12V)2003375 χλστ683 χλστ17 χλστ
2002375 χλστ683 χλστ17 χλστ
2001375 χλστ683 χλστ17 χλστ
2000375 χλστ683 χλστ17 χλστ
1999375 χλστ683 χλστ17 χλστ
1998375 χλστ683 χλστ17 χλστ
1997375 χλστ683 χλστ17 χλστ
1996375 χλστ416 χλστ16 χλστ
1995375 χλστ416 χλστ16 χλστ
1994375 χλστ416 χλστ16 χλστ
1993375 χλστ416 χλστ16 χλστ
1992375 χλστ416 χλστ16 χλστ
4G13 (12V)2000683 χλστ375 χλστ17 χλστ
1999683 χλστ375 χλστ17 χλστ
1998683 χλστ375 χλστ17 χλστ
1997683 χλστ375 χλστ17 χλστ
1996440 χλστ375 χλστ17 χλστ
1995440 χλστ375 χλστ17 χλστ
1994440 χλστ375 χλστ17 χλστ
1993440 χλστ375 χλστ17 χλστ
1992440 χλστ375 χλστ17 χλστ
4G13(8V)1990375 χλστ440 χλστ17 χλστ
1989375 χλστ440 χλστ17 χλστ
1988375 χλστ440 χλστ17 χλστ
1.64G922003683 χλστ375 χλστ17 χλστ
2002683 χλστ375 χλστ17 χλστ
2001683 χλστ375 χλστ17 χλστ
2000683 χλστ375 χλστ17 χλστ
1996375 χλστ668 χλστ17 χλστ
1995375 χλστ668 χλστ17 χλστ
1994375 χλστ668 χλστ17 χλστ
1993375 χλστ668 χλστ17 χλστ
1992375 χλστ668 χλστ17 χλστ
4G611990375 χλστ687 χλστ33 χλστ
1989375 χλστ687 χλστ33 χλστ
1988375 χλστ687 χλστ33 χλστ
4G32T/C1988400 χλστ418 χλστ33 χλστ
1987400 χλστ418 χλστ33 χλστ
1986400 χλστ418 χλστ33 χλστ
1985400 χλστ418 χλστ33 χλστ
1984400 χλστ418 χλστ33 χλστ
1.84G931995375 χλστ668 χλστ17 χλστ
1994375 χλστ668 χλστ17 χλστ
1993375 χλστ668 χλστ17 χλστ
1992375 χλστ668 χλστ17 χλστ
4G671992375 χλστ687 χλστ33 χλστ
1991375 χλστ687 χλστ33 χλστ
1990375 χλστ687 χλστ33 χλστ
4D651988400 χλστ418 χλστ33 χλστ
1987400 χλστ418 χλστ33 χλστ
1986400 χλστ418 χλστ33 χλστ
1985400 χλστ418 χλστ33 χλστ
1984400 χλστ418 χλστ33 χλστ
1.24G161988325 χλστ420 χλστ17 χλστ
1987325 χλστ420 χλστ17 χλστ
1986325 χλστ420 χλστ17 χλστ
1985325 χλστ420 χλστ17 χλστ
1984325 χλστ420 χλστ17 χλστ
0325 χλστ420 χλστ17 χλστ
4G111984325 χλστ415 χλστ33 χλστ
1983325 χλστ415 χλστ33 χλστ
1982300 χλστ420 χλστ33 χλστ
1981300 χλστ420 χλστ33 χλστ
0300 χλστ420 χλστ33 χλστ
1.44G121984325 χλστ415 χλστ33 χλστ
1983325 χλστ415 χλστ33 χλστ
1982325 χλστ415 χλστ33 χλστ
1981325 χλστ415 χλστ33 χλστ
1980325 χλστ415 χλστ33 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: