Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Τι είδους ψυγείο του συστήματος ψύξης του κινητήρα έχει το Ford Escort.

Όγκος του κινητήραΑριθμός κινητήραΈτος παραγωγήςΎψοςΠλάτοςΒάθος
1.1GSG1991600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1990600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1989600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1988500 χλστ299 χλστ17 χλστ
1987500 χλστ299 χλστ17 χλστ
1986500 χλστ299 χλστ17 χλστ
1985500 χλστ299 χλστ17 χλστ
GLB1986497 χλστ225 χλστ33 χλστ
1985497 χλστ225 χλστ33 χλστ
1984497 χλστ225 χλστ33 χλστ
1983497 χλστ225 χλστ33 χλστ
1982497 χλστ225 χλστ33 χλστ
1981497 χλστ225 χλστ33 χλστ
1980497 χλστ225 χλστ33 χλστ
GMA1986497 χλστ225 χλστ33 χλστ
1985497 χλστ225 χλστ33 χλστ
1984497 χλστ225 χλστ33 χλστ
1983497 χλστ225 χλστ33 χλστ
1982497 χλστ225 χλστ33 χλστ
1981497 χλστ225 χλστ33 χλστ
1980497 χλστ225 χλστ33 χλστ
1.4F4B2002500 χλστ320 χλστ33 χλστ
2001500 χλστ320 χλστ33 χλστ
2000500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1999500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1998500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1997500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1996525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1995525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1994500 χλστ320 χλστ33 χλστ
FUH1999500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1998500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1997500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1996500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1995500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1994500 χλστ320 χλστ33 χλστ
F6F1995500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1994500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1993500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1992500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1991500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1990500 χλστ320 χλστ33 χλστ
F6G1995500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1994500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1993500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1992500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1991500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1990500 χλστ320 χλστ33 χλστ
FUA1991600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1990600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1989600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1987600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1986600 χλστ300 χλστ33 χλστ
F6B1990600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1989600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1987600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1986600 χλστ300 χλστ33 χλστ
F6D1990600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1989600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1987600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1986600 χλστ300 χλστ33 χλστ
FUC1990600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1989600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1987600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1986600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1.8RTF2002525 χλστ359 χλστ32 χλστ
2001525 χλστ359 χλστ32 χλστ
2000525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1999525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1998525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1997525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1996525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1995525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1994525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1993525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1992525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1991525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1990525 χλστ359 χλστ32 χλστ
RTH2002525 χλστ359 χλστ32 χλστ
2001525 χλστ359 χλστ32 χλστ
2000525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1999525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1998525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1997525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1996525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1995525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1994525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1993525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1992525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1991525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1990525 χλστ359 χλστ32 χλστ
RVA2002525 χλστ359 χλστ32 χλστ
2001525 χλστ359 χλστ32 χλστ
2000525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1999525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1998525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1997525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1996525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1995525 χλστ359 χλστ32 χλστ
RQB2000525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1999525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1998525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1997525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1996525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1995525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1994525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1993525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1992525 χλστ359 χλστ32 χλστ
RFD2000525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1999525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1998525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1997525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1996525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1995525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1994525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1993525 χλστ359 χλστ32 χλστ
RFK2000525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1999525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1998525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1997525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1996525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1995525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1994525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1993525 χλστ359 χλστ32 χλστ
RTE1999525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1998525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1997525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1996525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1995525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1994525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1993525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1992525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1991525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1990525 χλστ359 χλστ32 χλστ
RKC1999525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1998525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1997525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1996525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1995525 χλστ359 χλστ32 χλστ
RDA1996525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1995525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1994525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1993525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1992525 χλστ359 χλστ32 χλστ
RFS1995525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1994525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1993525 χλστ359 χλστ32 χλστ
RTA1989600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
RTB1989600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1.6L1E2000525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1999525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1998525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1997525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1996525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1995500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1994500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1993500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1992500 χλστ320 χλστ33 χλστ
L1K1999525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1998525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1997525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1996525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1995500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1994500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1993500 χλστ320 χλστ33 χλστ
LJF1992500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1991500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1990500 χλστ320 χλστ33 χλστ
LUJ1992500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1991500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1990500 χλστ320 χλστ33 χλστ
LUK1992500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1991500 χλστ320 χλστ33 χλστ
1990500 χλστ320 χλστ33 χλστ
L4B1990600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1989600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1987600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1986600 χλστ300 χλστ33 χλστ
LR21990600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1989600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1987600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1986600 χλστ300 χλστ33 χλστ
LRB1990600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1989600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1987600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1986600 χλστ300 χλστ33 χλστ
LTA1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1987600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1986598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1985598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1984598 χλστ310 χλστ33 χλστ
LTC1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1987600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1986600 χλστ300 χλστ33 χλστ
LP11986598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1985598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1984598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1983598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1982598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1981598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1980598 χλστ310 χλστ33 χλστ
LPA1986598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1985598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1984598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1983598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1982598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1981598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1980598 χλστ310 χλστ33 χλστ
LR11986598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1985598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1984598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1983598 χλστ310 χλστ33 χλστ
LRA1986598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1985598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1984598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1983598 χλστ310 χλστ33 χλστ
LUA1983598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1982598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1981598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1980598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1.3J4B1999500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1998500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1997500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1996500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1995500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1994500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1993500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1992500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1991500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1990500 χλστ318 χλστ33 χλστ
J6A1999500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1998500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1997500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1996500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1995500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1994500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1993500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1992500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1991500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1990500 χλστ318 χλστ33 χλστ
JBD1994500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1993500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1992500 χλστ318 χλστ33 χλστ
1991500 χλστ318 χλστ33 χλστ
JBB1991600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1990600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1989600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1987600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1986600 χλστ300 χλστ33 χλστ
JLA1991600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1990600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1989600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1987600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1986600 χλστ300 χλστ33 χλστ
JLB1991600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1990600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1989600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1987600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1986600 χλστ300 χλστ33 χλστ
JBA1990600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1989600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1988600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1987600 χλστ300 χλστ33 χλστ
1986600 χλστ300 χλστ33 χλστ
JPA1986598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1985598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1984598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1983598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1982598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1981598 χλστ310 χλστ33 χλστ
1980598 χλστ310 χλστ33 χλστ
J21980293 χλστ435 χλστ33 χλστ
1979293 χλστ435 χλστ33 χλστ
1978293 χλστ435 χλστ33 χλστ
1977293 χλστ435 χλστ33 χλστ
1976293 χλστ435 χλστ33 χλστ
1975293 χλστ435 χλστ33 χλστ
J31980293 χλστ435 χλστ33 χλστ
1979293 χλστ435 χλστ33 χλστ
1978293 χλστ435 χλστ33 χλστ
1977293 χλστ435 χλστ33 χλστ
1976293 χλστ435 χλστ33 χλστ
1975293 χλστ435 χλστ33 χλστ
2.0N7A1996525 χλστ359 χλστ32 χλστ
1995525 χλστ359 χλστ32 χλστ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: