Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Volkswagen Lupo

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2004Lupo Χατσμπάκ 1.0 E (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Lupo Χατσμπάκ 1.4 E (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004Lupo Χατσμπάκ 1.4 E (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2004Lupo Χατσμπάκ 1.7 E SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2004Lupo Χατσμπάκ 1.0 SE (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Lupo Χατσμπάκ 1.4 SE (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004Lupo Χατσμπάκ 1.4 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2004Lupo Χατσμπάκ 1.7 SE SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2004Lupo Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004Lupo Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2004Lupo Χατσμπάκ 1.7 S SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2004Lupo Χατσμπάκ 1.4 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2004Lupo Χατσμπάκ 1.4 Sport TDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2004Lupo Χατσμπάκ 1.6 GTi (Τρίπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
2003Lupo Χατσμπάκ 1.0 E (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Lupo Χατσμπάκ 1.4 E (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003Lupo Χατσμπάκ 1.4 E (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2003Lupo Χατσμπάκ 1.7 E SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2003Lupo Χατσμπάκ 1.0 SE (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Lupo Χατσμπάκ 1.4 SE (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003Lupo Χατσμπάκ 1.4 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2003Lupo Χατσμπάκ 1.7 SE SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2003Lupo Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003Lupo Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2003Lupo Χατσμπάκ 1.7 S SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2003Lupo Χατσμπάκ 1.4 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2003Lupo Χατσμπάκ 1.4 Sport TDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2003Lupo Χατσμπάκ 1.6 GTi (Τρίπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
2002Lupo Χατσμπάκ 1.0 E (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Lupo Χατσμπάκ 1.4 E (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2002Lupo Χατσμπάκ 1.4 E (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2002Lupo Χατσμπάκ 1.7 E SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2002Lupo Χατσμπάκ 1.0 SE (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Lupo Χατσμπάκ 1.4 SE (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2002Lupo Χατσμπάκ 1.4 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2002Lupo Χατσμπάκ 1.7 SE SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2002Lupo Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2002Lupo Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2002Lupo Χατσμπάκ 1.7 S SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2002Lupo Χατσμπάκ 1.4 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2002Lupo Χατσμπάκ 1.4 Sport TDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2002Lupo Χατσμπάκ 1.6 GTi (Τρίπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
2001Lupo Χατσμπάκ 1.0 E (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Lupo Χατσμπάκ 1.4 E (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2001Lupo Χατσμπάκ 1.4 E (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2001Lupo Χατσμπάκ 1.7 E SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2001Lupo Χατσμπάκ 1.0 SE (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Lupo Χατσμπάκ 1.4 SE (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2001Lupo Χατσμπάκ 1.4 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2001Lupo Χατσμπάκ 1.7 SE SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2001Lupo Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2001Lupo Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2001Lupo Χατσμπάκ 1.7 S SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2001Lupo Χατσμπάκ 1.4 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2001Lupo Χατσμπάκ 1.4 Sport TDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2001Lupo Χατσμπάκ 1.6 GTi (Τρίπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
2000Lupo Χατσμπάκ 1.0 E (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Lupo Χατσμπάκ 1.4 E (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2000Lupo Χατσμπάκ 1.4 E (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2000Lupo Χατσμπάκ 1.7 E SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2000Lupo Χατσμπάκ 1.0 SE (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Lupo Χατσμπάκ 1.4 SE (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2000Lupo Χατσμπάκ 1.4 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2000Lupo Χατσμπάκ 1.7 SE SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2000Lupo Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2000Lupo Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2000Lupo Χατσμπάκ 1.7 S SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2000Lupo Χατσμπάκ 1.4 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2000Lupo Χατσμπάκ 1.4 Sport TDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2000Lupo Χατσμπάκ 1.6 GTi (Τρίπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
1999Lupo Χατσμπάκ 1.0 E (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
1999Lupo Χατσμπάκ 1.4 E (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1999Lupo Χατσμπάκ 1.4 E (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1999Lupo Χατσμπάκ 1.7 E SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
1999Lupo Χατσμπάκ 1.0 SE (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
1999Lupo Χατσμπάκ 1.4 SE (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1999Lupo Χατσμπάκ 1.4 SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1999Lupo Χατσμπάκ 1.7 SE SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
1999Lupo Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο)7.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1999Lupo Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.43 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
1999Lupo Χατσμπάκ 1.7 S SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
1999Lupo Χατσμπάκ 1.4 Sport (Τρίπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
1999Lupo Χατσμπάκ 1.4 Sport TDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
1999Lupo Χατσμπάκ 1.6 GTi (Τρίπορτο μοντέλο)8.77 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: