Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Toyota GT86

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013GT86 Κουπέ 2.0 (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 (Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 (Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 (Πλοήγηση) (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 (Πλοήγηση) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 (Πλοήγηση + Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 (Πλοήγηση + Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Πλοήγηση) (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Πλοήγηση) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Πλοήγηση + Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2013GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Πλοήγηση + Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 (Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 (Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 (Πλοήγηση) (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 (Πλοήγηση) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 (Πλοήγηση + Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 (Πλοήγηση + Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Πλοήγηση) (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Πλοήγηση) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Πλοήγηση + Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2012GT86 Κουπέ 2.0 D-4S TRD (Πλοήγηση + Δέρμα) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: