Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Subaru Trezia

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Trezia Χατσμπάκ 1.3 Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο)5.62 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ
2013Trezia Χατσμπάκ 1.3 Intro (Πεντάπορτο μοντέλο)5.62 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ
2013Trezia Χατσμπάκ 1.3 Comfort S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.62 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ
2013Trezia Χατσμπάκ 1.3 Comfort (Πεντάπορτο μοντέλο)5.62 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ
2013Trezia Χατσμπάκ 1.4D Executive (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.58 λ/100 χλμ3.28 λ/100 χλμ
2013Trezia Χατσμπάκ 1.4D Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.58 λ/100 χλμ3.28 λ/100 χλμ
2013Trezia Χατσμπάκ 1.4D Comfort (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.58 λ/100 χλμ3.28 λ/100 χλμ
2013Trezia Χατσμπάκ 1.4D Intro (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.58 λ/100 χλμ3.28 λ/100 χλμ
2013Trezia Χατσμπάκ 1.4D Executive (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.69 λ/100 χλμ3.32 λ/100 χλμ
2013Trezia Χατσμπάκ 1.4D Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.69 λ/100 χλμ3.32 λ/100 χλμ
2012Trezia Χατσμπάκ 1.3 Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο)5.62 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ
2012Trezia Χατσμπάκ 1.3 Intro (Πεντάπορτο μοντέλο)5.62 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ
2012Trezia Χατσμπάκ 1.3 Comfort S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.62 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ
2012Trezia Χατσμπάκ 1.3 Comfort (Πεντάπορτο μοντέλο)5.62 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ
2012Trezia Χατσμπάκ 1.4D Executive (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.58 λ/100 χλμ3.28 λ/100 χλμ
2012Trezia Χατσμπάκ 1.4D Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.58 λ/100 χλμ3.28 λ/100 χλμ
2012Trezia Χατσμπάκ 1.4D Comfort (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.58 λ/100 χλμ3.28 λ/100 χλμ
2012Trezia Χατσμπάκ 1.4D Intro (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.58 λ/100 χλμ3.28 λ/100 χλμ
2012Trezia Χατσμπάκ 1.4D Executive (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.69 λ/100 χλμ3.32 λ/100 χλμ
2012Trezia Χατσμπάκ 1.4D Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.69 λ/100 χλμ3.32 λ/100 χλμ
2011Trezia Χατσμπάκ 1.3 Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο)5.62 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ
2011Trezia Χατσμπάκ 1.3 Intro (Πεντάπορτο μοντέλο)5.62 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ
2011Trezia Χατσμπάκ 1.3 Comfort S (Πεντάπορτο μοντέλο)5.62 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ
2011Trezia Χατσμπάκ 1.3 Comfort (Πεντάπορτο μοντέλο)5.62 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ
2011Trezia Χατσμπάκ 1.4D Executive (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.58 λ/100 χλμ3.28 λ/100 χλμ
2011Trezia Χατσμπάκ 1.4D Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.58 λ/100 χλμ3.28 λ/100 χλμ
2011Trezia Χατσμπάκ 1.4D Comfort (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.58 λ/100 χλμ3.28 λ/100 χλμ
2011Trezia Χατσμπάκ 1.4D Intro (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.58 λ/100 χλμ3.28 λ/100 χλμ
2011Trezia Χατσμπάκ 1.4D Executive (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.69 λ/100 χλμ3.32 λ/100 χλμ
2011Trezia Χατσμπάκ 1.4D Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο)4.21 λ/100 χλμ3.69 λ/100 χλμ3.32 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: