Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο SsangYong Actyon

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 4WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Direct (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 4WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 4WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 4WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 2WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 2WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD sx (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 2WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD sx (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2008SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 2WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 4WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Direct (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 4WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 4WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 4WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 2WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 2WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD sx (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 2WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD sx (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2007SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 2WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 4WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Direct (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 4WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 4WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 2WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A230 4WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 2WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 2WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD sx (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 2WD Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD sx (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 4WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2006SSangYong Actyon Crossover (SUV) A200 Xdi 2WD Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: