Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Smart Roadster

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2006Roadster (61 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LHD)5.35 λ/100 χλμ4.27 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Roadster (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LHD)5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2006Roadster (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (RHD)5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2006Roadster Light (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2006Roadster Speedsilver (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2006Roadster Finale Edition (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2006Roadster Bluewave (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2006Roadster Brabus (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2006Roadster Κουπέ (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LHD)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2006Roadster Κουπέ (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (RHD)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2006Roadster Κουπέ Finale Edition (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Roadster Κουπέ Bluewave (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2006Roadster Κουπέ Racing Edition (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.84 λ/100 χλμ4.5 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2006Roadster Κουπέ Brabus (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2005Roadster (61 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LHD)5.35 λ/100 χλμ4.27 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Roadster (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LHD)5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2005Roadster (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (RHD)5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2005Roadster Light (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2005Roadster Speedsilver (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2005Roadster Finale Edition (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2005Roadster Bluewave (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2005Roadster Brabus (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2005Roadster Κουπέ (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LHD)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2005Roadster Κουπέ (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (RHD)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2005Roadster Κουπέ Finale Edition (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Roadster Κουπέ Bluewave (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2005Roadster Κουπέ Racing Edition (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.84 λ/100 χλμ4.5 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2005Roadster Κουπέ Brabus (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2004Roadster (61 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LHD)5.35 λ/100 χλμ4.27 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2004Roadster (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LHD)5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2004Roadster (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (RHD)5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2004Roadster Light (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2004Roadster Speedsilver (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2004Roadster Finale Edition (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2004Roadster Bluewave (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2004Roadster Brabus (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2004Roadster Κουπέ (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LHD)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2004Roadster Κουπέ (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (RHD)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2004Roadster Κουπέ Finale Edition (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2004Roadster Κουπέ Bluewave (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2004Roadster Κουπέ Racing Edition (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.84 λ/100 χλμ4.5 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2004Roadster Κουπέ Brabus (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2003Roadster (61 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LHD)5.35 λ/100 χλμ4.27 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2003Roadster (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LHD)5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2003Roadster (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (RHD)5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2003Roadster Light (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2003Roadster Speedsilver (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2003Roadster Finale Edition (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2003Roadster Bluewave (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2003Roadster Brabus (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2003Roadster Κουπέ (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LHD)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2003Roadster Κουπέ (80 λ. δευτ.) (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (RHD)5.35 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2003Roadster Κουπέ Finale Edition (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2003Roadster Κουπέ Bluewave (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2003Roadster Κουπέ Racing Edition (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.84 λ/100 χλμ4.5 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2003Roadster Κουπέ Brabus (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: