Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Smart Forfour

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2005Forfour Χατσμπάκ 1.1 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)5.84 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.3 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.3 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ3.26 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Pulse (94 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ3.26 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Pulse (94 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.1 Black Edition (Πεντάπορτο μοντέλο)5.84 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.1 Purestyle (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.1 Passion (Πεντάπορτο μοντέλο)5.84 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.3 Passion (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.53 λ/100 χλμ3.69 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.3 Passion (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.94 λ/100 χλμ4.39 λ/100 χλμ3.55 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.5 Passion (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.62 λ/100 χλμ3.78 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.5 Passion (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.8 λ/100 χλμ4.41 λ/100 χλμ3.58 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Passion (Πεντάπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ3.26 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Passion (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Passion (94 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ3.26 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Passion (94 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.0 Coolstyle (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.1 Coolstyle (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.1 Coolstyle (75 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.3 Coolstyle (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.3 Coolstyle (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2005Forfour Χατσμπάκ 1.5 Brabus (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.1 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)5.84 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.3 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.3 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.1 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.5 Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ3.26 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Pulse (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Pulse (94 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ3.26 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Pulse (94 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.1 Black Edition (Πεντάπορτο μοντέλο)5.84 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.1 Purestyle (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.1 Passion (Πεντάπορτο μοντέλο)5.84 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.3 Passion (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.53 λ/100 χλμ3.69 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.3 Passion (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.94 λ/100 χλμ4.39 λ/100 χλμ3.55 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.5 Passion (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.62 λ/100 χλμ3.78 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.5 Passion (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.8 λ/100 χλμ4.41 λ/100 χλμ3.58 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Passion (Πεντάπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ3.26 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Passion (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Passion (94 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ3.26 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.5 CDI Passion (94 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.59 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.18 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.0 Coolstyle (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.1 Coolstyle (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.1 Coolstyle (75 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.1 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.3 Coolstyle (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.3 Coolstyle (Πεντάπορτο μοντέλο) Softouch Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6.26 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2004Forfour Χατσμπάκ 1.5 Brabus (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: