Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Smart City

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2003City Καμπριολέ Pure (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2003City Καμπριολέ Silverpulse (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2003City Καμπριολέ Smart and Pulse (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2003City Καμπριολέ Pulse (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2003City Καμπριολέ Starblue (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2003City Καμπριολέ Cabrio and Passion (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2003City Καμπριολέ Cabrio and Passion (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2003City Καμπριολέ Passion (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2003City Καμπριολέ Brabus (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2002City Καμπριολέ Pure (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2002City Καμπριολέ Silverpulse (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2002City Καμπριολέ Smart and Pulse (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2002City Καμπριολέ Pulse (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2002City Καμπριολέ Starblue (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2002City Καμπριολέ Cabrio and Passion (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2002City Καμπριολέ Cabrio and Passion (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2002City Καμπριολέ Passion (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2002City Καμπριολέ Brabus (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2001City Καμπριολέ Pure (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2001City Καμπριολέ Silverpulse (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2001City Καμπριολέ Smart and Pulse (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2001City Καμπριολέ Pulse (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2001City Καμπριολέ Starblue (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4.93 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ3.34 λ/100 χλμ
2001City Καμπριολέ Cabrio and Passion (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)5.27 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ
2001City Καμπριολέ Cabrio and Passion (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (02)5.1 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ3.59 λ/100 χλμ
2001City Καμπριολέ Passion (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.01 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ3.43 λ/100 χλμ
2001City Καμπριολέ Brabus (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: