Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο SEAT Arosa

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2003Arosa Χατσμπάκ 1.0 MPi (Τρίπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.4 TDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.7 SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi SE (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.0 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.0 S (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.37 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.7 SDi S (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ2.99 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.4 16V Sport (Τρίπορτο μοντέλο) (12/00)7.84 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2003Arosa Χατσμπάκ 1.4 16V Sport (Τρίπορτο μοντέλο) (1/00)7.84 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.0 MPi (Τρίπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.4 TDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.7 SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi SE (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.0 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.0 S (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.37 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.7 SDi S (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ2.99 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.4 16V Sport (Τρίπορτο μοντέλο) (12/00)7.84 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2002Arosa Χατσμπάκ 1.4 16V Sport (Τρίπορτο μοντέλο) (1/00)7.84 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.0 MPi (Τρίπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.4 TDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.7 SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi SE (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.0 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.0 S (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.37 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.7 SDi S (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ2.99 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.4 16V Sport (Τρίπορτο μοντέλο) (12/00)7.84 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2001Arosa Χατσμπάκ 1.4 16V Sport (Τρίπορτο μοντέλο) (1/00)7.84 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.0 MPi (Τρίπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.4 TDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.7 SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi SE (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.0 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.0 S (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.37 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.7 SDi S (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ2.99 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.4 16V Sport (Τρίπορτο μοντέλο) (12/00)7.84 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2000Arosa Χατσμπάκ 1.4 16V Sport (Τρίπορτο μοντέλο) (1/00)7.84 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.0 MPi (Τρίπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.4 TDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.7 SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi SE (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.0 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.0 S (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.37 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.7 SDi S (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ2.99 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.4 16V Sport (Τρίπορτο μοντέλο) (12/00)7.84 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
1999Arosa Χατσμπάκ 1.4 16V Sport (Τρίπορτο μοντέλο) (1/00)7.84 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.0 MPi (Τρίπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.4 TDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.7 SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi SE (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.0 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.0 S (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.37 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.7 SDi S (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ2.99 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.4 16V Sport (Τρίπορτο μοντέλο) (12/00)7.84 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
1998Arosa Χατσμπάκ 1.4 16V Sport (Τρίπορτο μοντέλο) (1/00)7.84 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.0 MPi (Τρίπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.0 (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.4 TDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.76 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.7 SDi (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ3.01 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi SE (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi SE (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.0 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο)6.18 λ/100 χλμ4.68 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.0 S (Τρίπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ3.93 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.4 S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.37 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο)7.11 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.4 MPi S (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.68 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.7 SDi S (Τρίπορτο μοντέλο)4.93 λ/100 χλμ3.68 λ/100 χλμ2.99 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.4 16V Sport (Τρίπορτο μοντέλο) (12/00)7.84 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
1997Arosa Χατσμπάκ 1.4 16V Sport (Τρίπορτο μοντέλο) (1/00)7.84 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: