Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Rover Streetwise

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 (84ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 (84ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 (84ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 (84ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 GLi (84ps) (Τρίπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 GLi (84ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 Olympic (Τρίπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 Olympic (Πεντάπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (84ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (84ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (84ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (103ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (84ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (103ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (103ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (103ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.6 S (109ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (01/04)7.87 λ/100 χλμ6.23 λ/100 χλμ5.28 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.6 S (109ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (07/04)7.87 λ/100 χλμ6.23 λ/100 χλμ5.28 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.8 S (117ps) (01/04-07/04) (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.33 λ/100 χλμ6.9 λ/100 χλμ5.48 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.8 S (117ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.33 λ/100 χλμ6.9 λ/100 χλμ5.48 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD S (101ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (03)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD S (101ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (04)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD S (101ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD S (101ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (04)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 GSi (84ps) (Τρίπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 GSi (84ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 GSi (103ps) (Τρίπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 GSi (103ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.8 GSi (117ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.33 λ/100 χλμ6.9 λ/100 χλμ5.48 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD GSi (101ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD GSi (101ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 SE (103ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 SE (103ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 SE (103ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.4 SE (103ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.6 SE (109ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (01/04)7.87 λ/100 χλμ6.23 λ/100 χλμ5.28 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.6 SE (109ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (07/04)7.87 λ/100 χλμ6.23 λ/100 χλμ5.28 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.8 SE (117ps) (01/04-07/04) (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.33 λ/100 χλμ6.9 λ/100 χλμ5.48 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 1.8 SE (117ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.33 λ/100 χλμ6.9 λ/100 χλμ5.48 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD SE (101ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (03)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD SE (101ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD SE (101ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (04)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2004Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD SE (101ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (04)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 (84ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 (84ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 (84ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 (84ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 GLi (84ps) (Τρίπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 GLi (84ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 Olympic (Τρίπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 Olympic (Πεντάπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (84ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (84ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (84ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (103ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (84ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (103ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (103ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 S (103ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.6 S (109ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (01/04)7.87 λ/100 χλμ6.23 λ/100 χλμ5.28 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.6 S (109ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (07/04)7.87 λ/100 χλμ6.23 λ/100 χλμ5.28 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.8 S (117ps) (01/04-07/04) (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.33 λ/100 χλμ6.9 λ/100 χλμ5.48 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.8 S (117ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.33 λ/100 χλμ6.9 λ/100 χλμ5.48 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD S (101ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (03)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD S (101ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (04)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD S (101ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD S (101ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (04)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 GSi (84ps) (Τρίπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 GSi (84ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 GSi (103ps) (Τρίπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 GSi (103ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.8 GSi (117ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.33 λ/100 χλμ6.9 λ/100 χλμ5.48 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD GSi (101ps) (Τρίπορτο μοντέλο)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD GSi (101ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 SE (103ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 SE (103ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 SE (103ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.4 SE (103ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (04)7.87 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ5.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.6 SE (109ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (01/04)7.87 λ/100 χλμ6.23 λ/100 χλμ5.28 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.6 SE (109ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (07/04)7.87 λ/100 χλμ6.23 λ/100 χλμ5.28 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.8 SE (117ps) (01/04-07/04) (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.33 λ/100 χλμ6.9 λ/100 χλμ5.48 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 1.8 SE (117ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) CVT Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.33 λ/100 χλμ6.9 λ/100 χλμ5.48 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD SE (101ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (03)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD SE (101ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD SE (101ps) (Τρίπορτο μοντέλο) (04)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ
2003Streetwise Χατσμπάκ 2.0TD SE (101ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (04)6.63 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.06 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: