Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Rover 600

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1999600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620i (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620i (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS)8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SE εκδοχή μοντέλου)8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)5 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)5 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC+SR)5 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 623i S (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 623 SLi (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 623 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 SLDi (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 SLDi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 ti (Τετράπορτο μοντέλο)11.08 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.81 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 Di (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 Di (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS)11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS+SR)11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) (93)8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (93)8 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) (96)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (96)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 623 GSi (Τετράπορτο μοντέλο)11.35 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.08 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 623 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.04 λ/100 χλμ8.52 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1999600 Σεντάν 620 GSDi (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620i (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620i (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS)8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SE εκδοχή μοντέλου)8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)5 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)5 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC+SR)5 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 623i S (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 623 SLi (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 623 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 SLDi (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 SLDi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 ti (Τετράπορτο μοντέλο)11.08 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.81 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 Di (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 Di (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS)11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS+SR)11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) (93)8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (93)8 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) (96)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (96)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 623 GSi (Τετράπορτο μοντέλο)11.35 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.08 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 623 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.04 λ/100 χλμ8.52 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1998600 Σεντάν 620 GSDi (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620i (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620i (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS)8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SE εκδοχή μοντέλου)8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)5 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)5 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC+SR)5 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 623i S (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 623 SLi (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 623 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 SLDi (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 SLDi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 ti (Τετράπορτο μοντέλο)11.08 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.81 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 Di (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 Di (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS)11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS+SR)11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) (93)8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (93)8 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) (96)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (96)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 623 GSi (Τετράπορτο μοντέλο)11.35 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.08 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 623 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.04 λ/100 χλμ8.52 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1997600 Σεντάν 620 GSDi (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620i (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620i (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS)8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SE εκδοχή μοντέλου)8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)5 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)5 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC+SR)5 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 623i S (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 623 SLi (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 623 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 SLDi (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 SLDi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 ti (Τετράπορτο μοντέλο)11.08 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.81 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 Di (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 Di (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS)11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS+SR)11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) (93)8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (93)8 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) (96)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (96)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 623 GSi (Τετράπορτο μοντέλο)11.35 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.08 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 623 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.04 λ/100 χλμ8.52 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1996600 Σεντάν 620 GSDi (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620i (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620i (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS)8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SE εκδοχή μοντέλου)8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)5 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)5 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC+SR)5 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 623i S (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 623 SLi (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 623 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 SLDi (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 SLDi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 ti (Τετράπορτο μοντέλο)11.08 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.81 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 Di (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 Di (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS)11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS+SR)11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) (93)8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (93)8 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) (96)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (96)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 623 GSi (Τετράπορτο μοντέλο)11.35 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.08 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 623 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.04 λ/100 χλμ8.52 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1995600 Σεντάν 620 GSDi (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620i (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620i (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS)8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SE εκδοχή μοντέλου)8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)5 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)5 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC+SR)5 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 623i S (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 623 SLi (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 623 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 SLDi (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 SLDi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 ti (Τετράπορτο μοντέλο)11.08 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.81 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 Di (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 Di (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS)11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS+SR)11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) (93)8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (93)8 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) (96)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (96)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 623 GSi (Τετράπορτο μοντέλο)11.35 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.08 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 623 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.04 λ/100 χλμ8.52 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1994600 Σεντάν 620 GSDi (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (AC)8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620i (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620i (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS)8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 Si (Τετράπορτο μοντέλο) (SE εκδοχή μοντέλου)8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)5 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC)5 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 SDi (Τετράπορτο μοντέλο) (AC+SR)5 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i S (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 623i S (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620i SD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (SR)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 623 SLi (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 623 SLi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 SLDi (Τετράπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 SLDi (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 ti (Τετράπορτο μοντέλο)11.08 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ5.81 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 Di (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 Di (Τετράπορτο μοντέλο) (SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS)11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)9.87 λ/100 χλμ7.44 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 618i L (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (ABS+SR)11.13 λ/100 χλμ8.11 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620i LD (Τετράπορτο μοντέλο) (ABS+SR)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) (93)8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (93)8 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) (96)9.96 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (96)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 623 GSi (Τετράπορτο μοντέλο)11.35 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.08 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 623 GSi (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.04 λ/100 χλμ8.52 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1993600 Σεντάν 620 GSDi (Τετράπορτο μοντέλο)6.52 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ3.76 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: