Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Porsche 997

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Carrera Black Edition13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Carrera GTS13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Carrera 4S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Turbo14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Carrera S13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Carrera Black Edition12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Carrera12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Carrera 413.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Carrera GTS13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Carrera 4S13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Turbo14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Carrera S13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Speedster13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2013911 Καμπριολέ Turbo S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ GT2 Κουπέ10.26 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Turbo Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera Black Edition Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ15.73 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera GTS Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Sport Classic Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Turbo Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera Black Edition Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Turbo S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Turbo Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2013911 Κουπέ Carrera GTS Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Carrera Black Edition13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Carrera GTS13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Carrera 4S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Turbo14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Carrera S13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Carrera Black Edition12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Carrera12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Carrera 413.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Carrera GTS13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Carrera 4S13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Turbo14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Carrera S13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Speedster13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2012911 Καμπριολέ Turbo S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ GT2 Κουπέ10.26 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Turbo Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera Black Edition Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ15.73 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera GTS Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Sport Classic Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Turbo Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera Black Edition Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Turbo S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Turbo Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2012911 Κουπέ Carrera GTS Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Carrera Black Edition13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Carrera GTS13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Carrera 4S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Turbo14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Carrera S13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Carrera Black Edition12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Carrera12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Carrera 413.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Carrera GTS13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Carrera 4S13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Turbo14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Carrera S13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Speedster13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2011911 Καμπριολέ Turbo S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ GT2 Κουπέ10.26 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Turbo Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera Black Edition Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ15.73 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera GTS Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Sport Classic Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Turbo Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera Black Edition Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Turbo S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Turbo Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2011911 Κουπέ Carrera GTS Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Carrera Black Edition13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Carrera GTS13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Carrera 4S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Turbo14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Carrera S13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Carrera Black Edition12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Carrera12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Carrera 413.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Carrera GTS13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Carrera 4S13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Turbo14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Carrera S13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Speedster13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2010911 Καμπριολέ Turbo S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ GT2 Κουπέ10.26 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Turbo Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera Black Edition Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ15.73 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera GTS Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Sport Classic Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Turbo Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera Black Edition Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Turbo S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Turbo Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2010911 Κουπέ Carrera GTS Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera Turbo15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera 4S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera Turbo16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera 4S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera Black Edition13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera GTS13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera 4S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Turbo14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera S13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera Black Edition12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera 413.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera GTS13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera 4S13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Turbo14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Carrera S13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Speedster13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2009911 Καμπριολέ Turbo S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ GT2 Κουπέ10.26 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Turbo Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera Black Edition Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ15.73 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera GTS Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Sport Classic Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Turbo Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera Black Edition Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Turbo S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Turbo Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2009911 Κουπέ Carrera GTS Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera Turbo15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera 4S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera Turbo16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera 4S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera Black Edition13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera GTS13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera 4S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Turbo14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera S13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera Black Edition12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera 413.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera GTS13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera 4S13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Turbo14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Carrera S13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Speedster13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2008911 Καμπριολέ Turbo S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ GT2 Κουπέ10.26 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Turbo Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera Black Edition Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ15.73 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera GTS Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Sport Classic Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Turbo Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera Black Edition Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ12.42 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Turbo S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Turbo Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2008911 Κουπέ Carrera GTS Κουπέ13.11 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2007911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2007911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2007911 Καμπριολέ Carrera Turbo15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2007911 Καμπριολέ Carrera 4S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2007911 Καμπριολέ Carrera S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2007911 Καμπριολέ Carrera13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2007911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2007911 Καμπριολέ Carrera Turbo16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2007911 Καμπριολέ Carrera S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2007911 Καμπριολέ Carrera 4S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ GT2 Κουπέ10.26 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ Turbo Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2007911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2006911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2006911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2006911 Καμπριολέ Carrera Turbo15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2006911 Καμπριολέ Carrera 4S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2006911 Καμπριολέ Carrera S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2006911 Καμπριολέ Carrera13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2006911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2006911 Καμπριολέ Carrera Turbo16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2006911 Καμπριολέ Carrera S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2006911 Καμπριολέ Carrera 4S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ GT2 Κουπέ10.26 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ Turbo Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2006911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera Turbo15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera 4S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera Turbo16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera 4S14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ GT2 Κουπέ10.26 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Turbo Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ GT2 Κουπέ10.26 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Turbo Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: