Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Porsche 996

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2005911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera 4S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Turbo15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Turbo S16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera 4S15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Turbo18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2005911 Καμπριολέ Turbo S18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera 40 Jahre Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Turbo S Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ GT2 Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Turbo Κουπέ18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2005911 Κουπέ Turbo S Κουπέ18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2004911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2004911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2004911 Καμπριολέ Carrera 4S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2004911 Καμπριολέ Turbo15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2004911 Καμπριολέ Turbo S16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2004911 Καμπριολέ Carrera 4S15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2004911 Καμπριολέ Carrera13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2004911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2004911 Καμπριολέ Turbo18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2004911 Καμπριολέ Turbo S18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera 40 Jahre Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Turbo S Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ GT2 Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Turbo Κουπέ18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Turbo S Κουπέ18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera Targa13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2004911 Κουπέ Carrera Targa13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2003911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2003911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2003911 Καμπριολέ Carrera 4S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2003911 Καμπριολέ Turbo15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2003911 Καμπριολέ Turbo S16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2003911 Καμπριολέ Carrera 4S15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2003911 Καμπριολέ Carrera13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2003911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2003911 Καμπριολέ Turbo18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2003911 Καμπριολέ Turbo S18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ Carrera 40 Jahre Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ Turbo S Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ GT2 Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ Turbo Κουπέ18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ Turbo S Κουπέ18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ Carrera Targa13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2003911 Κουπέ Carrera Targa13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2002911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2002911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2002911 Καμπριολέ Carrera 4S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2002911 Καμπριολέ Turbo15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2002911 Καμπριολέ Turbo S16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2002911 Καμπριολέ Carrera 4S15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2002911 Καμπριολέ Carrera13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2002911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2002911 Καμπριολέ Turbo18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2002911 Καμπριολέ Turbo S18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ Carrera 40 Jahre Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ Turbo S Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ GT2 Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ Turbo Κουπέ18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ Turbo S Κουπέ18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ Carrera Targa13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2002911 Κουπέ Carrera Targa13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2001911 Καμπριολέ Carrera13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2001911 Καμπριολέ Carrera 413.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2001911 Καμπριολέ Carrera 4S13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2001911 Καμπριολέ Turbo15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2001911 Καμπριολέ Turbo S16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2001911 Καμπριολέ Carrera 4S15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2001911 Καμπριολέ Carrera13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2001911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2001911 Καμπριολέ Turbo18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2001911 Καμπριολέ Turbo S18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ Carrera 40 Jahre Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ Turbo S Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ GT2 Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ Turbo Κουπέ18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ Turbo S Κουπέ18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ Carrera Targa13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2001911 Κουπέ Carrera Targa13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2000911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2000911 Καμπριολέ Carrera14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2000911 Καμπριολέ Carrera15.73 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2000911 Καμπριολέ Carrera 415.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Carrera Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ 911 GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Carrera Κουπέ15.73 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Carrera 40 Jahre Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Turbo S Κουπέ16.86 λ/100 χλμ11.24 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ GT2 Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Turbo Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ GT3 RS Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Carrera 4S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Carrera Κουπέ13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Turbo Κουπέ18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
2000911 Κουπέ Turbo S Κουπέ18.15 λ/100 χλμ11.8 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ
1999911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1999911 Καμπριολέ Carrera14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1999911 Καμπριολέ Carrera15.73 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1999911 Καμπριολέ Carrera 415.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1999911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1999911 Κουπέ Carrera Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1999911 Κουπέ 911 GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1999911 Κουπέ Carrera Κουπέ15.73 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1999911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1998911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1998911 Καμπριολέ Carrera14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1998911 Καμπριολέ Carrera15.73 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1998911 Καμπριολέ Carrera 415.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1998911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1998911 Κουπέ Carrera Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1998911 Κουπέ 911 GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1998911 Κουπέ Carrera Κουπέ15.73 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1998911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1997911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1997911 Κουπέ Carrera Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1997911 Κουπέ 911 GT3 Κουπέ16.86 λ/100 χλμ10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1997911 Κουπέ Carrera Κουπέ15.73 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1997911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: