Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Porsche 993

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1997911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1997911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1997911 Κουπέ Turbo Κουπέ19.67 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ
1997911 Κουπέ Carrera Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1997911 Κουπέ Carrera 4 S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1997911 Κουπέ Carrera Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1996911 Καμπριολέ Carrera14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1996911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1996911 Καμπριολέ Carrera15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1996911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1996911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1996911 Κουπέ Turbo Κουπέ19.67 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ
1996911 Κουπέ Carrera Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1996911 Κουπέ Carrera 4 S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1996911 Κουπέ Carrera Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1996911 Κουπέ Carrera Targa14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1996911 Κουπέ Carrera Targa15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1995911 Καμπριολέ Carrera14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1995911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1995911 Καμπριολέ Carrera15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1995911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1995911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1995911 Κουπέ Turbo Κουπέ19.67 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ
1995911 Κουπέ Carrera Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1995911 Κουπέ Carrera 4 S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1995911 Κουπέ Carrera Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1995911 Κουπέ Carrera Targa14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1995911 Κουπέ Carrera Targa15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1994911 Καμπριολέ Carrera14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1994911 Καμπριολέ Carrera 414.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1994911 Καμπριολέ Carrera15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1994911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1994911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1994911 Κουπέ Turbo Κουπέ19.67 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ
1994911 Κουπέ Carrera Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1994911 Κουπέ Carrera 4 S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1994911 Κουπέ Carrera Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1993911 Κουπέ Carrera S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1993911 Κουπέ Carrera 4 Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1993911 Κουπέ Turbo Κουπέ19.67 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ
1993911 Κουπέ Carrera Κουπέ14.75 λ/100 χλμ9.83 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1993911 Κουπέ Carrera 4 S Κουπέ14.75 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ
1993911 Κουπέ Carrera Κουπέ15.73 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: