Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Peugeot Partner Combi

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2009Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2009Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2009Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2009Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2009Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2009Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2009Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2009Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2009Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2009Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2009Partner Combi Μίνι βαν 1.6 Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)7.95 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2009Partner Combi Μίνι βαν 1.6 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2009Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2009Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2009Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 1.6 Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)7.95 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 1.6 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2008Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 1.6 Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)7.95 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 1.6 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2007Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 1.6 Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)7.95 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 1.6 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2006Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 1.6 Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)7.95 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 1.6 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2005Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 1.6 Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)7.95 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 1.6 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2004Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 1.6 Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)7.95 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 1.6 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2003Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 1.6 Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)7.95 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 1.6 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2002Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 1.4 (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (01)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.44 λ/100 χλμ5.94 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (02)7.28 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.86 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 1.9D Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο) (03)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Quiksilver (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 1.6 Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)7.95 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 1.6 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)5.51 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 2.0 HDi Escapade (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.1 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 1.4 Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2001Partner Combi Μίνι βαν 1.9 D Totem (Πεντάπορτο μοντέλο)7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: