Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Peugeot 205

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1996205 Χατσμπάκ 1.4i Rallye (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1996205 Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1996205 Χατσμπάκ 1.6i Cat (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1996205 Χατσμπάκ 1.8 D Level 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1996205 Χατσμπάκ 1.8 D (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1995205 Χατσμπάκ 1.4i Rallye (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1995205 Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1995205 Χατσμπάκ 1.6i Cat (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1995205 Χατσμπάκ 1.8 D Level 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1995205 Χατσμπάκ 1.8 D (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1994205 Χατσμπάκ 1.4i Rallye (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1994205 Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1994205 Χατσμπάκ 1.6i Cat (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1994205 Χατσμπάκ 1.8 D Level 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1994205 Χατσμπάκ 1.8 D (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1993205 Χατσμπάκ 1.4i Rallye (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1993205 Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1993205 Χατσμπάκ 1.6i Cat (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1993205 Χατσμπάκ 1.8 D Level 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1993205 Χατσμπάκ 1.8 D (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1993205 Καμπριολέ 1.6 CTi (Δίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1992205 Χατσμπάκ 1.4i Rallye (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1992205 Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1992205 Χατσμπάκ 1.6i Cat (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1992205 Χατσμπάκ 1.8 D Level 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1992205 Χατσμπάκ 1.8 D (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1992205 Καμπριολέ 1.6 CTi (Δίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1991205 Χατσμπάκ 1.4i Rallye (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1991205 Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1991205 Χατσμπάκ 1.6i Cat (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1991205 Χατσμπάκ 1.8 D Level 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1991205 Χατσμπάκ 1.8 D (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1991205 Καμπριολέ 1.6 CTi (Δίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1990205 Χατσμπάκ 1.4i Rallye (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1990205 Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1990205 Χατσμπάκ 1.6i Cat (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1990205 Χατσμπάκ 1.8 D Level 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1990205 Χατσμπάκ 1.8 D (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1990205 Καμπριολέ 1.6 CTi (Δίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1989205 Χατσμπάκ 1.4i Rallye (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1989205 Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1989205 Χατσμπάκ 1.6i Cat (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1989205 Χατσμπάκ 1.8 D Level 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1989205 Χατσμπάκ 1.8 D (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1989205 Καμπριολέ 1.6 CTi (Δίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1988205 Χατσμπάκ 1.4i Rallye (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1988205 Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1988205 Χατσμπάκ 1.6i Cat (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1988205 Χατσμπάκ 1.8 D Level 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1988205 Χατσμπάκ 1.8 D (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1988205 Καμπριολέ 1.6 CTi (Δίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1987205 Χατσμπάκ 1.4i Rallye (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1987205 Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1987205 Χατσμπάκ 1.6i Cat (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1987205 Χατσμπάκ 1.8 D Level 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1987205 Χατσμπάκ 1.8 D (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1987205 Καμπριολέ 1.6 CTi (Δίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1986205 Χατσμπάκ 1.4i Rallye (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1986205 Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1986205 Χατσμπάκ 1.6i Cat (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1986205 Χατσμπάκ 1.8 D Level 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1986205 Χατσμπάκ 1.8 D (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1986205 Καμπριολέ 1.6 CTi (Δίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1985205 Χατσμπάκ 1.4i Rallye (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1985205 Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1985205 Χατσμπάκ 1.6i Cat (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1985205 Χατσμπάκ 1.8 D Level 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1985205 Χατσμπάκ 1.8 D (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1984205 Χατσμπάκ 1.4i Rallye (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1984205 Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1984205 Χατσμπάκ 1.6i Cat (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1984205 Χατσμπάκ 1.8 D Level 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1984205 Χατσμπάκ 1.8 D (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1983205 Χατσμπάκ 1.4i Rallye (Τρίπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1983205 Χατσμπάκ 1.6 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
1983205 Χατσμπάκ 1.6i Cat (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1983205 Χατσμπάκ 1.8 D Level 1 (Τρίπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
1983205 Χατσμπάκ 1.8 D (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: