Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Opel Signum

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2007Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 100 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.45 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.45 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.45 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.45 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.54 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.54 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.54 λ/100 χλμ
2007Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.54 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 100 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.45 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.45 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.45 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.45 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.54 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.54 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.54 λ/100 χλμ
2006Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.54 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.38 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)9.83 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Temptation (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 2.8-V6 Turbo Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)14.75 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 100 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.07 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.45 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.45 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.45 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.45 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ4.63 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Temptation Excellence (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.54 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.54 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.54 λ/100 χλμ
2005Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.54 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 1.8-16V Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 1.8-16V Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 1.8-16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.56 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ4.29 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)6.56 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ4.29 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. (Πεντάπορτο μοντέλο)6.56 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ4.29 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)6.56 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ4.29 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V (Πεντάπορτο μοντέλο)7.15 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)7.15 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)7.15 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)7.15 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.72 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.72 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2004Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 1.8-16V Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 1.8-16V Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 1.8-16V (Πεντάπορτο μοντέλο)9.08 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.0-16V Turbo Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.76 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 (Πεντάπορτο μοντέλο)11.8 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2-16V DGi (Πεντάπορτο μοντέλο)10.26 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.2-V6 Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)6.56 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ4.29 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)6.56 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ4.29 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 120 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)6.38 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. (Πεντάπορτο μοντέλο)6.56 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ4.29 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)6.56 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ4.29 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V (Πεντάπορτο μοντέλο)7.15 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)7.15 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)7.15 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)7.15 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ4.21 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.72 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 1.9 CDTi 150 λ.δευτ. Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ6.05 λ/100 χλμ4.72 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 2.2 DTi-16V (Πεντάπορτο μοντέλο)8.74 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ4.82 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Sport (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Cosmo (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI Elegance (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ
2003Signum Χατσμπάκ 3.0-V6 CDTI (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ5.02 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: