Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan QX

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1999QX Σεντάν 2.0 V6 S (Τετράπορτο μοντέλο)11.03 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1999QX Σεντάν 2.0 V6 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1999QX Σεντάν 2.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο)11.03 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1999QX Σεντάν 2.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1999QX Σεντάν 3.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10 λ/100 χλμ
1999QX Σεντάν 2.0 V6 SEL (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1999QX Σεντάν 3.0 V6 SEL (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.9 λ/100 χλμ8.94 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1998QX Σεντάν 2.0 V6 S (Τετράπορτο μοντέλο)11.03 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1998QX Σεντάν 2.0 V6 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1998QX Σεντάν 2.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο)11.03 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1998QX Σεντάν 2.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1998QX Σεντάν 3.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10 λ/100 χλμ
1998QX Σεντάν 2.0 V6 SEL (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1998QX Σεντάν 3.0 V6 SEL (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.9 λ/100 χλμ8.94 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1997QX Σεντάν 2.0 V6 S (Τετράπορτο μοντέλο)11.03 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1997QX Σεντάν 2.0 V6 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1997QX Σεντάν 2.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο)11.03 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1997QX Σεντάν 2.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1997QX Σεντάν 3.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10 λ/100 χλμ
1997QX Σεντάν 2.0 V6 SEL (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1997QX Σεντάν 3.0 V6 SEL (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.9 λ/100 χλμ8.94 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1996QX Σεντάν 2.0 V6 S (Τετράπορτο μοντέλο)11.03 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1996QX Σεντάν 2.0 V6 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1996QX Σεντάν 2.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο)11.03 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1996QX Σεντάν 2.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1996QX Σεντάν 3.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10 λ/100 χλμ
1996QX Σεντάν 2.0 V6 SEL (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1996QX Σεντάν 3.0 V6 SEL (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.9 λ/100 χλμ8.94 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1995QX Σεντάν 2.0 V6 S (Τετράπορτο μοντέλο)11.03 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1995QX Σεντάν 2.0 V6 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1995QX Σεντάν 2.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο)11.03 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ
1995QX Σεντάν 2.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1995QX Σεντάν 3.0 V6 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10 λ/100 χλμ
1995QX Σεντάν 2.0 V6 SEL (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.42 λ/100 χλμ8.87 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ
1995QX Σεντάν 3.0 V6 SEL (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.9 λ/100 χλμ8.94 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: