Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Nissan Almera Tino

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2004Almera Tino Station wagon 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.2 Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.2 dCi S (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 1.8 Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 1.8 Twister (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 1.8 SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.0 SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.0 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) LPG11.4 λ/100 χλμ8.81 λ/100 χλμ7.31 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 1.8 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.0 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.2 Di Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SVE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2004Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SVE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.2 Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.2 dCi S (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 1.8 Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 1.8 Twister (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 1.8 SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.0 SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.0 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) LPG11.4 λ/100 χλμ8.81 λ/100 χλμ7.31 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 1.8 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.0 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.2 Di Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SVE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2003Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SVE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.2 Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.2 dCi S (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 1.8 Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 1.8 Twister (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 1.8 SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.0 SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.0 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) LPG11.4 λ/100 χλμ8.81 λ/100 χλμ7.31 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 1.8 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.0 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.2 Di Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SVE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2002Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SVE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.2 Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.2 dCi S (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 1.8 Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 1.8 Twister (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 1.8 SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.0 SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.0 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) LPG11.4 λ/100 χλμ8.81 λ/100 χλμ7.31 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 1.8 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.0 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.2 Di Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SVE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2001Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SVE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 1.8 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.0 S (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.2 Di S (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.2 dCi S (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 1.8 Flare (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 1.8 Twister (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 1.8 SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.0 SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE2 (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 1.8 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.0 SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE+ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.0 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.2 Di SE (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) LPG11.4 λ/100 χλμ8.81 λ/100 χλμ7.31 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 1.8 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.0 Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.78 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.2 Di Hurricane (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο)8.37 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 1.8 SVE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SVE (112ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2000Almera Tino Station wagon 2.2 dCi SVE (136ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: