Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Mitsubishi ASX

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013ASX Crossover (SUV) 1.6 2 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.6 2 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.16 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.6 Attivo ClearTec (04/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.6 Attivo ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 3 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec 4WD (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.6 3 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.6 3 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.16 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 4 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 4 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.6 4 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec 4WD (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.6 4 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.16 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.6 Black ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 Black ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 Black ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) Black ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) Black ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.6 2 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.6 2 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.16 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.6 Attivo ClearTec (04/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.6 Attivo ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 3 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec 4WD (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.6 3 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.6 3 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.16 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 4 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 4 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.6 4 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec 4WD (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.6 4 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.16 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.6 Black ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 Black ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 Black ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) Black ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) Black ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.6 2 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.6 2 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.16 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.6 Attivo ClearTec (04/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.6 Attivo ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 3 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec 4WD (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.6 3 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.6 3 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.16 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 4 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 4 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.6 4 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec 4WD (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.6 4 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.16 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.6 Black ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 Black ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 Black ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) Black ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) Black ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.6 2 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.6 2 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.16 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.6 Attivo ClearTec (04/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.6 Attivo ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 3 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 3 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec 4WD (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.6 3 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.6 3 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.16 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 3 ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 4 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) 4 (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.6 4 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec 4WD (10/12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.6 4 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.16 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5.59 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ4.01 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 4 ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5.77 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.6 Black ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 Black ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 Black ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) Black ClearTec 4WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010ASX Crossover (SUV) 1.8 (116 λ. δευτ.) Black ClearTec (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: