Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Mercedes-Benz V-Class

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2001V-Class Μίνι βαν V230 Trend (Πεντάπορτο μοντέλο)13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2001V-Class Μίνι βαν V230 Trend (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2001V-Class Μίνι βαν V220 CDI Trend (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001V-Class Μίνι βαν V220 CDI Trend (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2001V-Class Μίνι βαν V230 Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο)13.8 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2001V-Class Μίνι βαν V230 Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2001V-Class Μίνι βαν V220 CDI Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001V-Class Μίνι βαν V220 CDI Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2001V-Class Μίνι βαν V230 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο)13.8 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2001V-Class Μίνι βαν V230 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2001V-Class Μίνι βαν V280 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.53 λ/100 χλμ11.51 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ
2001V-Class Μίνι βαν V220 CDI Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001V-Class Μίνι βαν V220 CDI Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2000V-Class Μίνι βαν V230 Trend (Πεντάπορτο μοντέλο)13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2000V-Class Μίνι βαν V230 Trend (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2000V-Class Μίνι βαν V220 CDI Trend (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000V-Class Μίνι βαν V220 CDI Trend (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2000V-Class Μίνι βαν V230 Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο)13.8 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2000V-Class Μίνι βαν V230 Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2000V-Class Μίνι βαν V220 CDI Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000V-Class Μίνι βαν V220 CDI Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2000V-Class Μίνι βαν V230 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο)13.8 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
2000V-Class Μίνι βαν V230 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
2000V-Class Μίνι βαν V280 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.53 λ/100 χλμ11.51 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ
2000V-Class Μίνι βαν V220 CDI Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000V-Class Μίνι βαν V220 CDI Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1999V-Class Μίνι βαν V230 Trend (Πεντάπορτο μοντέλο)13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1999V-Class Μίνι βαν V230 Trend (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1999V-Class Μίνι βαν V220 CDI Trend (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1999V-Class Μίνι βαν V220 CDI Trend (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1999V-Class Μίνι βαν V230 Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο)13.8 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
1999V-Class Μίνι βαν V230 Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1999V-Class Μίνι βαν V220 CDI Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1999V-Class Μίνι βαν V220 CDI Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1999V-Class Μίνι βαν V230 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο)13.8 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
1999V-Class Μίνι βαν V230 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1999V-Class Μίνι βαν V280 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.53 λ/100 χλμ11.51 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ
1999V-Class Μίνι βαν V220 CDI Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1999V-Class Μίνι βαν V220 CDI Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1998V-Class Μίνι βαν V230 Trend (Πεντάπορτο μοντέλο)13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1998V-Class Μίνι βαν V230 Trend (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1998V-Class Μίνι βαν V220 CDI Trend (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1998V-Class Μίνι βαν V220 CDI Trend (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1998V-Class Μίνι βαν V230 Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο)13.8 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
1998V-Class Μίνι βαν V230 Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1998V-Class Μίνι βαν V220 CDI Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1998V-Class Μίνι βαν V220 CDI Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1998V-Class Μίνι βαν V230 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο)13.8 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
1998V-Class Μίνι βαν V230 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1998V-Class Μίνι βαν V280 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.53 λ/100 χλμ11.51 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ
1998V-Class Μίνι βαν V220 CDI Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1998V-Class Μίνι βαν V220 CDI Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1997V-Class Μίνι βαν V230 Trend (Πεντάπορτο μοντέλο)13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1997V-Class Μίνι βαν V230 Trend (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1997V-Class Μίνι βαν V220 CDI Trend (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1997V-Class Μίνι βαν V220 CDI Trend (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1997V-Class Μίνι βαν V230 Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο)13.8 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
1997V-Class Μίνι βαν V230 Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1997V-Class Μίνι βαν V220 CDI Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1997V-Class Μίνι βαν V220 CDI Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1997V-Class Μίνι βαν V230 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο)13.8 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
1997V-Class Μίνι βαν V230 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1997V-Class Μίνι βαν V280 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.53 λ/100 χλμ11.51 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ
1997V-Class Μίνι βαν V220 CDI Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1997V-Class Μίνι βαν V220 CDI Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1996V-Class Μίνι βαν V230 Trend (Πεντάπορτο μοντέλο)13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1996V-Class Μίνι βαν V230 Trend (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1996V-Class Μίνι βαν V220 CDI Trend (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1996V-Class Μίνι βαν V220 CDI Trend (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1996V-Class Μίνι βαν V230 Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο)13.8 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
1996V-Class Μίνι βαν V230 Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1996V-Class Μίνι βαν V220 CDI Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1996V-Class Μίνι βαν V220 CDI Fashion (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
1996V-Class Μίνι βαν V230 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο)13.8 λ/100 χλμ9.71 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ
1996V-Class Μίνι βαν V230 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο13.04 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ
1996V-Class Μίνι βαν V280 Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.53 λ/100 χλμ11.51 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ
1996V-Class Μίνι βαν V220 CDI Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο)8.03 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1996V-Class Μίνι βαν V220 CDI Ambiente (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.84 λ/100 χλμ6.69 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: