Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Mercedes-Benz G-Wagen

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1994G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1994G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1994G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1994G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1993G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1993G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1993G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1993G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1992G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1992G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1992G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1992G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1991G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1991G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1991G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1991G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1990G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1990G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1990G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1990G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1989G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1989G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1989G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1989G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1988G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1988G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1988G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1988G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1987G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1987G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1987G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1987G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1986G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1986G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1986G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1986G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1985G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1985G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1985G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1985G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1984G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1984G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1984G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1984G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1983G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1983G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1983G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1983G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1982G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1982G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1982G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1982G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1981G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1981G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Τρίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ
1981G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο)15 λ/100 χλμ
1981G-Wagen Crossover (SUV) G300 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: