Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Mercedes-Benz CE-Class

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1996CE-Class Καμπριολέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996CE-Class Καμπριολέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1996CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1996CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1995CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1995CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1995CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1995CE-Class Καμπριολέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995CE-Class Καμπριολέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1995CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1995CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1994CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1994CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1994CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1994CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1994CE-Class Καμπριολέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994CE-Class Καμπριολέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1994CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1994CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1994CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1993CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1993CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1993CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1993CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1993CE-Class Καμπριολέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993CE-Class Καμπριολέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1993CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1993CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1993CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1992CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1992CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1992CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1992CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1992CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1992CE-Class Καμπριολέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1992CE-Class Καμπριολέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1992CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1992CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1992CE-Class Καμπριολέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1991CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1991CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1991CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1991CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1991CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1990CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1990CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1990CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1990CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1990CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1989CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1989CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1989CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1989CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1989CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1988CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1988CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1988CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1988CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1988CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1987CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1987CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1987CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1987CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1987CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1986CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1986CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1986CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1986CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1986CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1985CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1985CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1985CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1985CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1985CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1984CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1984CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1984CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1984CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1984CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1983CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1983CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1983CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1983CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1983CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1982CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1982CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1982CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1982CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1982CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1981CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1981CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1981CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1981CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1981CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1980CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1980CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1980CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1980CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1980CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1979CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1979CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1979CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1979CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1979CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1978CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1978CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1978CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1978CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1978CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ
1977CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1977CE-Class Κουπέ E220 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1977CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1977CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)10 λ/100 χλμ
1977CE-Class Κουπέ E320 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (5)10 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: