Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Maserati Quattroporte

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2013Quattroporte Σεντάν V8 Auto (08) (Τετράπορτο μοντέλο)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2013Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2013Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2013Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2013Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2013Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2013Quattroporte Σεντάν V8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2013Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2012Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2012Quattroporte Σεντάν V8 Auto (08) (Τετράπορτο μοντέλο)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2012Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2012Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2012Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2012Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2012Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2012Quattroporte Σεντάν V8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2012Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2011Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2011Quattroporte Σεντάν V8 Auto (08) (Τετράπορτο μοντέλο)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2011Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2011Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2011Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2011Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2011Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2011Quattroporte Σεντάν V8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2011Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2010Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2010Quattroporte Σεντάν V8 Auto (08) (Τετράπορτο μοντέλο)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2010Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2010Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2010Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2010Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2010Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2010Quattroporte Σεντάν V8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2010Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2009Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2009Quattroporte Σεντάν V8 Auto (08) (Τετράπορτο μοντέλο)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2009Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2009Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2009Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2009Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2009Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2009Quattroporte Σεντάν V8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2009Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2008Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2008Quattroporte Σεντάν V8 Auto (08) (Τετράπορτο μοντέλο)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2008Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2008Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2008Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2008Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2008Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2008Quattroporte Σεντάν V8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2008Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2007Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2007Quattroporte Σεντάν V8 Auto (08) (Τετράπορτο μοντέλο)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2007Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2007Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2007Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2007Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2007Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2007Quattroporte Σεντάν V8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2007Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2006Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2006Quattroporte Σεντάν V8 Auto (08) (Τετράπορτο μοντέλο)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2006Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2006Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2006Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2006Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2006Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2006Quattroporte Σεντάν V8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2006Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2005Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2005Quattroporte Σεντάν V8 Auto (08) (Τετράπορτο μοντέλο)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2005Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2005Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2005Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2005Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2005Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2005Quattroporte Σεντάν V8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2005Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2004Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2004Quattroporte Σεντάν V8 Auto (08) (Τετράπορτο μοντέλο)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2004Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2004Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2004Quattroporte Σεντάν V8 Executive GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2004Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.34 λ/100 χλμ13.18 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2004Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (07)18.29 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2004Quattroporte Σεντάν V8 S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2004Quattroporte Σεντάν V8 Sport GT S (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ13.11 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ
2000Quattroporte Σεντάν Τετράπορτο μοντέλο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2000Quattroporte Σεντάν Τετράπορτο μοντέλο Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
2000Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο)22.69 λ/100 χλμ14.66 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ
2000Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (97)22.69 λ/100 χλμ14.66 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ
1999Quattroporte Σεντάν Τετράπορτο μοντέλο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
1999Quattroporte Σεντάν Τετράπορτο μοντέλο Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
1999Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο)22.69 λ/100 χλμ14.66 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ
1999Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (97)22.69 λ/100 χλμ14.66 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ
1998Quattroporte Σεντάν Τετράπορτο μοντέλο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
1998Quattroporte Σεντάν Τετράπορτο μοντέλο Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
1998Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο)22.69 λ/100 χλμ14.66 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ
1998Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (97)22.69 λ/100 χλμ14.66 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ
1997Quattroporte Σεντάν Τετράπορτο μοντέλο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
1997Quattroporte Σεντάν Τετράπορτο μοντέλο Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
1997Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο)22.69 λ/100 χλμ14.66 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ
1997Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (97)22.69 λ/100 χλμ14.66 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ
1996Quattroporte Σεντάν Τετράπορτο μοντέλο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
1996Quattroporte Σεντάν Τετράπορτο μοντέλο Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
1996Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο)22.69 λ/100 χλμ14.66 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ
1996Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (97)22.69 λ/100 χλμ14.66 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ
1995Quattroporte Σεντάν Τετράπορτο μοντέλο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
1995Quattroporte Σεντάν Τετράπορτο μοντέλο Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.26 λ/100 χλμ13.96 λ/100 χλμ9.59 λ/100 χλμ
1995Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο)22.69 λ/100 χλμ14.66 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ
1995Quattroporte Σεντάν V8 (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (97)22.69 λ/100 χλμ14.66 λ/100 χλμ9.79 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: