Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Maserati Coupe

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2005Coupe GT (Δίπορτο μοντέλο)23.6 λ/100 χλμ15.53 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ
2005Coupe Cambiocorsa (Δίπορτο μοντέλο)23.6 λ/100 χλμ15.53 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ
2005Coupe Assetto Corsa (Δίπορτο μοντέλο)20 λ/100 χλμ13.04 λ/100 χλμ8.94 λ/100 χλμ
2005Coupe Assetto Corsa (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.48 λ/100 χλμ10.17 λ/100 χλμ
2004Coupe GT (Δίπορτο μοντέλο)23.6 λ/100 χλμ15.53 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ
2004Coupe Cambiocorsa (Δίπορτο μοντέλο)23.6 λ/100 χλμ15.53 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ
2004Coupe Assetto Corsa (Δίπορτο μοντέλο)20 λ/100 χλμ13.04 λ/100 χλμ8.94 λ/100 χλμ
2004Coupe Assetto Corsa (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.48 λ/100 χλμ10.17 λ/100 χλμ
2003Coupe GT (Δίπορτο μοντέλο)23.6 λ/100 χλμ15.53 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ
2003Coupe Cambiocorsa (Δίπορτο μοντέλο)23.6 λ/100 χλμ15.53 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ
2003Coupe Assetto Corsa (Δίπορτο μοντέλο)20 λ/100 χλμ13.04 λ/100 χλμ8.94 λ/100 χλμ
2003Coupe Assetto Corsa (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.48 λ/100 χλμ10.17 λ/100 χλμ
2002Coupe GT (Δίπορτο μοντέλο)23.6 λ/100 χλμ15.53 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ
2002Coupe Cambiocorsa (Δίπορτο μοντέλο)23.6 λ/100 χλμ15.53 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ
2002Coupe Assetto Corsa (Δίπορτο μοντέλο)20 λ/100 χλμ13.04 λ/100 χλμ8.94 λ/100 χλμ
2002Coupe Assetto Corsa (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.48 λ/100 χλμ10.17 λ/100 χλμ
2001Coupe GT (Δίπορτο μοντέλο)23.6 λ/100 χλμ15.53 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ
2001Coupe Cambiocorsa (Δίπορτο μοντέλο)23.6 λ/100 χλμ15.53 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ
2001Coupe Assetto Corsa (Δίπορτο μοντέλο)20 λ/100 χλμ13.04 λ/100 χλμ8.94 λ/100 χλμ
2001Coupe Assetto Corsa (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο21.85 λ/100 χλμ14.48 λ/100 χλμ10.17 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: