Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Maserati 430

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1998430 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο)20.52 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.87 λ/100 χλμ
1998430 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.19 λ/100 χλμ13.26 λ/100 χλμ9.75 λ/100 χλμ
1997430 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο)20.52 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.87 λ/100 χλμ
1997430 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.19 λ/100 χλμ13.26 λ/100 χλμ9.75 λ/100 χλμ
1996430 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο)20.52 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.87 λ/100 χλμ
1996430 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.19 λ/100 χλμ13.26 λ/100 χλμ9.75 λ/100 χλμ
1995430 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο)20.52 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.87 λ/100 χλμ
1995430 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.19 λ/100 χλμ13.26 λ/100 χλμ9.75 λ/100 χλμ
1994430 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο)20.52 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.87 λ/100 χλμ
1994430 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.19 λ/100 χλμ13.26 λ/100 χλμ9.75 λ/100 χλμ
1993430 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο)20.52 λ/100 χλμ13.88 λ/100 χλμ9.87 λ/100 χλμ
1993430 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο19.19 λ/100 χλμ13.26 λ/100 χλμ9.75 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: