Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Lotus Evora

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Evora S 3.5 V6 S (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S +2 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S +2 (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S Premium (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S Tech (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora S 3.5 V6 S +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S +2 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S +2 (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S Premium (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S Tech (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora S 3.5 V6 S +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S +2 (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S +2 (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S Premium (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S Tech (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora S 3.5 V6 S +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο) IPS8 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Evora Κουπέ 3.5 V6 +2 Sport Premium Tech (Δίπορτο μοντέλο)10.35 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: