Κατανάλωση καυσίμου στο Hummer H3

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2009H3 Crossover (SUV) 3.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)15.42 λ/100 χλμ11.57 λ/100 χλμ9.22 λ/100 χλμ
2009H3 Crossover (SUV) 3.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.63 λ/100 χλμ12.1 λ/100 χλμ10.13 λ/100 χλμ
2009H3 Crossover (SUV) 3.7 Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο)15.42 λ/100 χλμ11.57 λ/100 χλμ9.22 λ/100 χλμ
2009H3 Crossover (SUV) 3.7 Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.63 λ/100 χλμ12.1 λ/100 χλμ10.13 λ/100 χλμ
2009H3 Crossover (SUV) 3.7 Adventure (Πεντάπορτο μοντέλο)15.42 λ/100 χλμ11.57 λ/100 χλμ9.22 λ/100 χλμ
2009H3 Crossover (SUV) 3.7 Adventure (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.63 λ/100 χλμ12.1 λ/100 χλμ10.13 λ/100 χλμ
2008H3 Crossover (SUV) 3.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)15.42 λ/100 χλμ11.57 λ/100 χλμ9.22 λ/100 χλμ
2008H3 Crossover (SUV) 3.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.63 λ/100 χλμ12.1 λ/100 χλμ10.13 λ/100 χλμ
2008H3 Crossover (SUV) 3.7 Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο)15.42 λ/100 χλμ11.57 λ/100 χλμ9.22 λ/100 χλμ
2008H3 Crossover (SUV) 3.7 Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.63 λ/100 χλμ12.1 λ/100 χλμ10.13 λ/100 χλμ
2008H3 Crossover (SUV) 3.7 Adventure (Πεντάπορτο μοντέλο)15.42 λ/100 χλμ11.57 λ/100 χλμ9.22 λ/100 χλμ
2008H3 Crossover (SUV) 3.7 Adventure (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.63 λ/100 χλμ12.1 λ/100 χλμ10.13 λ/100 χλμ
2007H3 Crossover (SUV) 3.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)15.42 λ/100 χλμ11.57 λ/100 χλμ9.22 λ/100 χλμ
2007H3 Crossover (SUV) 3.7 SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.63 λ/100 χλμ12.1 λ/100 χλμ10.13 λ/100 χλμ
2007H3 Crossover (SUV) 3.7 Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο)15.42 λ/100 χλμ11.57 λ/100 χλμ9.22 λ/100 χλμ
2007H3 Crossover (SUV) 3.7 Luxury (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.63 λ/100 χλμ12.1 λ/100 χλμ10.13 λ/100 χλμ
2007H3 Crossover (SUV) 3.7 Adventure (Πεντάπορτο μοντέλο)15.42 λ/100 χλμ11.57 λ/100 χλμ9.22 λ/100 χλμ
2007H3 Crossover (SUV) 3.7 Adventure (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.63 λ/100 χλμ12.1 λ/100 χλμ10.13 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο:

H2 H3