Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Honda Integra Type-R

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2000Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2000Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο) (AC)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2000Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο) (Συναγερμός)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
2000Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο) (AC+Συναγερμός)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
1999Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
1999Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο) (AC)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
1999Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο) (Συναγερμός)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
1999Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο) (AC+Συναγερμός)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
1998Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
1998Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο) (AC)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
1998Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο) (Συναγερμός)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
1998Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο) (AC+Συναγερμός)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
1997Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
1997Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο) (AC)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
1997Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο) (Συναγερμός)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ
1997Integra Type-R Κουπέ 1.8 Type-R (Δίπορτο μοντέλο) (AC+Συναγερμός)10.13 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ5.77 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: