Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Ford Scorpio

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1998Scorpio Σεντάν 2.0 8V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.9 12V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) (LT)8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) (LT)8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.9 12V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.9 12V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)9 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)9 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ultima (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) (LT)7 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.0 8V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.0 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.0 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.9 12V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.9 24V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.9 24V Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) (LT)8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) (LT)7 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)7 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.9 12V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.9 12V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)10 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.9 24V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.9 24V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)9 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.5 TD Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.5 TD Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1998Scorpio Station wagon 2.5 TD Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) (LT)7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.0 8V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.9 12V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) (LT)8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) (LT)8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.9 12V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.9 12V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)9 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)9 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ultima (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) (LT)7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.0 8V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.0 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.0 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.9 12V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.9 24V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.9 24V Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) (LT)8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) (LT)7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.9 12V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.9 12V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)10 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.9 24V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.9 24V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)9 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.5 TD Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.5 TD Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1997Scorpio Station wagon 2.5 TD Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) (LT)7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.0 8V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.9 12V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) (LT)8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) (LT)8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.9 12V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.9 12V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)9 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)9 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ultima (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) (LT)7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.0 8V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.0 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.0 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.9 12V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.9 24V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.9 24V Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) (LT)8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) (LT)7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.9 12V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.9 12V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)10 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.9 24V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.9 24V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)9 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.5 TD Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.5 TD Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1996Scorpio Station wagon 2.5 TD Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) (LT)7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.0 8V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.9 12V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ghia X (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) (LT)8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.0 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) (LT)8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.3 16V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.9 12V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.9 12V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)9 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.9 24V Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)9 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ultima (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Σεντάν 2.5 TD Ultima (Τετράπορτο μοντέλο) (LT)7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.0 8V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.0 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.0 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.9 12V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.9 24V Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.3 16V Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.9 24V Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.5 TD Ghia X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) (LT)8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.0 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) (LT)7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.3 16V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.9 12V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.9 12V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)10 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.9 24V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.9 24V Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (LT)9 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.5 TD Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.5 TD Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8 λ/100 χλμ
1995Scorpio Station wagon 2.5 TD Ultima (Πεντάπορτο μοντέλο) (LT)7 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: