Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Ford Maverick

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2002Maverick Crossover (SUV) 2.0 XLT (Πεντάπορτο μοντέλο)10.54 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ
2002Maverick Crossover (SUV) 3.0 XLT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.66 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ
2001Maverick Crossover (SUV) 2.0 XLT (Πεντάπορτο μοντέλο)10.54 λ/100 χλμ8.03 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ
2001Maverick Crossover (SUV) 3.0 XLT (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.66 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.4i (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.4i (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.4i Aspen (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.4i Aspen (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.4i GLX (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.4i GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.4 GLS (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.4 GLS (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD Aspen (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD Aspen (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLX (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLS (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1998Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLS (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.4i (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.4i (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.4i Aspen (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.4i Aspen (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.4i GLX (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.4i GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.4 GLS (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.4 GLS (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD Aspen (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD Aspen (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLX (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLS (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1997Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLS (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.4i (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.4i (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.4i Aspen (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.4i Aspen (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.4i GLX (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.4i GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.4 GLS (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.4 GLS (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD Aspen (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD Aspen (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLX (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLS (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1996Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLS (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.4i (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.4i (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.4i Aspen (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.4i Aspen (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.4i GLX (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.4i GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.4 GLS (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.4 GLS (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD Aspen (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD Aspen (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLX (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLS (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1995Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLS (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.4i (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.4i (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.4i Aspen (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.4i Aspen (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.4i GLX (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.4i GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.4 GLS (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.4 GLS (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD Aspen (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD Aspen (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLX (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLS (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1994Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLS (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.4i (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.4i (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.4i Aspen (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.4i Aspen (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.4i GLX (Τρίπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.4i GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.4 GLS (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.4 GLS (Πεντάπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD Aspen (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD Aspen (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLX (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLX (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLS (Τρίπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
1993Maverick Crossover (SUV) 2.7 TD GLS (Πεντάπορτο μοντέλο)9 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: