Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Ford Kuga

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Kuga Crossover (SUV) 1.6 EcoBoost Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 1.6 EcoBoost (180 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift5 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 1.6 EcoBoost Titanium 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 1.6 EcoBoost (180 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium 2WD (12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift5 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 1.6 EcoBoost Titanium X 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 1.6 EcoBoost (180 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium X 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift5 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift7.11 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)11.63 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.16 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift7.11 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 1.6 EcoBoost Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 1.6 EcoBoost (180 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift5 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 1.6 EcoBoost Titanium 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 1.6 EcoBoost (180 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium 2WD (12-) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift5 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 1.6 EcoBoost Titanium X 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 1.6 EcoBoost (180 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium X 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift5 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift7.11 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)11.63 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.16 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift7.11 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift7.11 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)11.63 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.16 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift7.11 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift7.11 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)11.63 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.16 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift7.11 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2010Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift7.11 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)11.63 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.16 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift7.11 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2009Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift7.11 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)11.63 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.16 λ/100 χλμ8.61 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ4.51 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)6.26 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.34 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.26 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift7.11 λ/100 χλμ5.69 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)8 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.5T Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X 2WD (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2008Kuga Crossover (SUV) 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: