Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Ford Galaxy

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.3 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (6) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2013Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.3 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (6) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2012Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.3 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (6) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2011Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.3 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (6) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2010Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.3 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (6) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2009Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.3 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (6) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2008Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.3 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (6) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2007Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.3 Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Edge (6) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Edge (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Edge (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (100 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi LX (Πεντάπορτο μοντέλο)6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Ghia (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)7.61 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Zetec (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο11.51 λ/100 χλμ8.19 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.8 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) (6)6.69 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.34 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ4.93 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)6.43 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.18 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi Zetec (140 λ. δευτ.) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 FFV Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ6.84 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ4.85 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)() 9.44 λ/100 χλμ() 6.84 λ/100 χλμ() 5.35 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.6 EcoBoost Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 1.6 TDCi Titanium X (Κουμπί Start/Stop) (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.2 TDCi (200 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο6 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 EcoBoost Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift9.18 λ/100 χλμ6.76 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (140 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο)6.02 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ4.09 λ/100 χλμ
2006Galaxy Μίνι βαν 2.0 TDCi (163 λ. δευτ.) Titanium X (Πεντάπορτο μοντέλο) Powershift6.18 λ/100 χλμ5.01 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (90ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 2.3 Silver (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Silver (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (150ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 2.8 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)12.36 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 2.8 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.05 λ/100 χλμ10.04 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (150ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2005Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (Elegance)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (90ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 2.3 Silver (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Silver (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (150ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 2.8 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)12.36 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 2.8 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.05 λ/100 χλμ10.04 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (150ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2004Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (Elegance)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (90ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 2.3 Silver (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Silver (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (150ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 2.8 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)12.36 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 2.8 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.05 λ/100 χλμ10.04 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (150ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2003Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (Elegance)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (90ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 2.3 Silver (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Silver (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (150ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 2.8 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)12.36 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 2.8 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.05 λ/100 χλμ10.04 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (150ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2002Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (Elegance)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (90ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 2.3 Silver (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Silver (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (150ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 2.8 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)12.36 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 2.8 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.05 λ/100 χλμ10.04 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (150ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2001Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (Elegance)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (90ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 2.3 Silver (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Silver (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (150ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 2.8 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο)12.36 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 2.8 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.05 λ/100 χλμ10.04 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.2 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (115ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο8.28 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (150ps) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2000Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (130ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (Elegance)6.94 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.68 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6 καθίσματα)9 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)13.96 λ/100 χλμ9.87 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)14.84 λ/100 χλμ10.78 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)10 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6 καθίσματα)9 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 4x4 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)15.73 λ/100 χλμ11.51 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)6 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 1.9 TDi Ghia (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1999Galaxy Μίνι βαν 1.9 TDi Ghia (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.68 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.68 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6 καθίσματα)9 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)13.96 λ/100 χλμ9.87 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)14.84 λ/100 χλμ10.78 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)10 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6 καθίσματα)9 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 4x4 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)15.73 λ/100 χλμ11.51 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)6 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 1.9 TDi Ghia (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1998Galaxy Μίνι βαν 1.9 TDi Ghia (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.68 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.68 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6 καθίσματα)9 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)13.96 λ/100 χλμ9.87 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)14.84 λ/100 χλμ10.78 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)10 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6 καθίσματα)9 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 4x4 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)15.73 λ/100 χλμ11.51 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)6 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 1.9 TDi Ghia (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1997Galaxy Μίνι βαν 1.9 TDi Ghia (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.68 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.68 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6 καθίσματα)9 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)13.96 λ/100 χλμ9.87 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)14.84 λ/100 χλμ10.78 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)10 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6 καθίσματα)9 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 4x4 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)15.73 λ/100 χλμ11.51 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)6 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 1.9 TDi Ghia (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1996Galaxy Μίνι βαν 1.9 TDi Ghia (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.68 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.11 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.3 Zetec (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Zetec (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.68 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6 καθίσματα)9 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.0 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)11.68 λ/100 χλμ8.43 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.3 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)12.62 λ/100 χλμ9.18 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)13.96 λ/100 χλμ9.87 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)14.84 λ/100 χλμ10.78 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)10 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (6 καθίσματα)9 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 2.8 V6 4x4 Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)15.73 λ/100 χλμ11.51 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (6 καθίσματα)6 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 1.9 TD Ghia (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)6 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 1.9 TDi Ghia (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) (7 καθίσματα)7.2 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.43 λ/100 χλμ
1995Galaxy Μίνι βαν 1.9 TDi Ghia (110ps) (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (7 καθίσματα)8.68 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: