Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Fiat Sedici

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2010Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2WD) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2010Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2WD) (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2010Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2010Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.86 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2010Sedici Χατσμπάκ 1.9 MultiJet Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2010Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Eleganza (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2010Sedici Χατσμπάκ 1.9 MultiJet Eleganza (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2010Sedici Χατσμπάκ 2.0 16V MultiJet Eleganza (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.84 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2009Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2WD) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2009Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2WD) (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2009Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2009Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.86 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2009Sedici Χατσμπάκ 1.9 MultiJet Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2009Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Eleganza (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2009Sedici Χατσμπάκ 1.9 MultiJet Eleganza (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2009Sedici Χατσμπάκ 2.0 16V MultiJet Eleganza (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.84 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2008Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2WD) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2008Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2WD) (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2008Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2008Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.86 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2008Sedici Χατσμπάκ 1.9 MultiJet Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2008Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Eleganza (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2008Sedici Χατσμπάκ 1.9 MultiJet Eleganza (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2008Sedici Χατσμπάκ 2.0 16V MultiJet Eleganza (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.84 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2007Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2WD) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2007Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2WD) (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2007Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2007Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.86 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2007Sedici Χατσμπάκ 1.9 MultiJet Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2007Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Eleganza (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2007Sedici Χατσμπάκ 1.9 MultiJet Eleganza (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2007Sedici Χατσμπάκ 2.0 16V MultiJet Eleganza (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.84 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ
2006Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2WD) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2006Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2WD) (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.59 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ4.35 λ/100 χλμ
2006Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2006Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Dynamic (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)6.86 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ
2006Sedici Χατσμπάκ 1.9 MultiJet Dynamic (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2006Sedici Χατσμπάκ 1.6 16V Eleganza (Πεντάπορτο μοντέλο)7.44 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
2006Sedici Χατσμπάκ 1.9 MultiJet Eleganza (Πεντάπορτο μοντέλο)6.76 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ4.76 λ/100 χλμ
2006Sedici Χατσμπάκ 2.0 16V MultiJet Eleganza (2010) (Πεντάπορτο μοντέλο)5.84 λ/100 χλμ4.59 λ/100 χλμ3.84 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: