Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Ferrari F430

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2009F430 Κουπέ Scuderia (Δίπορτο μοντέλο)13 λ/100 χλμ
2009F430 Κουπέ Δίπορτο μοντέλο22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2009F430 Κουπέ F1 (Δίπορτο μοντέλο)22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2008F430 Κουπέ Scuderia (Δίπορτο μοντέλο)13 λ/100 χλμ
2008F430 Κουπέ Δίπορτο μοντέλο22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2008F430 Κουπέ F1 (Δίπορτο μοντέλο)22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2008F430 Καμπριολέ Spider (Δίπορτο μοντέλο)22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2008F430 Καμπριολέ Spider F1 (Δίπορτο μοντέλο)22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2007F430 Κουπέ Scuderia (Δίπορτο μοντέλο)13 λ/100 χλμ
2007F430 Κουπέ Δίπορτο μοντέλο22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2007F430 Κουπέ F1 (Δίπορτο μοντέλο)22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2007F430 Καμπριολέ Spider (Δίπορτο μοντέλο)22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2007F430 Καμπριολέ Spider F1 (Δίπορτο μοντέλο)22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2006F430 Κουπέ Scuderia (Δίπορτο μοντέλο)13 λ/100 χλμ
2006F430 Κουπέ Δίπορτο μοντέλο22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2006F430 Κουπέ F1 (Δίπορτο μοντέλο)22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2006F430 Καμπριολέ Spider (Δίπορτο μοντέλο)22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2006F430 Καμπριολέ Spider F1 (Δίπορτο μοντέλο)22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2005F430 Κουπέ Scuderia (Δίπορτο μοντέλο)13 λ/100 χλμ
2005F430 Κουπέ Δίπορτο μοντέλο22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2005F430 Κουπέ F1 (Δίπορτο μοντέλο)22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2005F430 Καμπριολέ Spider (Δίπορτο μοντέλο)22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ
2005F430 Καμπριολέ Spider F1 (Δίπορτο μοντέλο)22.48 λ/100 χλμ15.32 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: