Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Ferrari 456

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2002456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (93)20 λ/100 χλμ
2002456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (98)23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
2002456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ
2002456 Κουπέ GTA (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
2001456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (93)20 λ/100 χλμ
2001456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (98)23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
2001456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ
2001456 Κουπέ GTA (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
2000456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (93)20 λ/100 χλμ
2000456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (98)23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
2000456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ
2000456 Κουπέ GTA (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
1999456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (93)20 λ/100 χλμ
1999456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (98)23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
1999456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ
1999456 Κουπέ GTA (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
1998456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (93)20 λ/100 χλμ
1998456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (98)23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
1998456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ
1998456 Κουπέ GTA (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
1997456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (93)20 λ/100 χλμ
1997456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (98)23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
1997456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ
1997456 Κουπέ GTA (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
1996456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (93)20 λ/100 χλμ
1996456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (98)23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
1996456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ
1996456 Κουπέ GTA (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
1995456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (93)20 λ/100 χλμ
1995456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (98)23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
1995456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ
1995456 Κουπέ GTA (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
1994456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (93)20 λ/100 χλμ
1994456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (98)23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
1994456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ
1994456 Κουπέ GTA (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
1993456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (93)20 λ/100 χλμ
1993456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) (98)23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ
1993456 Κουπέ GT (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο20 λ/100 χλμ
1993456 Κουπέ GTA (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο23.37 λ/100 χλμ14.94 λ/100 χλμ10 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: