Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Daihatsu Trevis

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2010Trevis Χατσμπάκ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.02 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ3.42 λ/100 χλμ
2010Trevis Χατσμπάκ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.05 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.29 λ/100 χλμ
2009Trevis Χατσμπάκ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.02 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ3.42 λ/100 χλμ
2009Trevis Χατσμπάκ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.05 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.29 λ/100 χλμ
2008Trevis Χατσμπάκ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.02 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ3.42 λ/100 χλμ
2008Trevis Χατσμπάκ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.05 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.29 λ/100 χλμ
2007Trevis Χατσμπάκ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.02 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ3.42 λ/100 χλμ
2007Trevis Χατσμπάκ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.05 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.29 λ/100 χλμ
2006Trevis Χατσμπάκ (Πεντάπορτο μοντέλο)5.02 λ/100 χλμ4 λ/100 χλμ3.42 λ/100 χλμ
2006Trevis Χατσμπάκ (Πεντάπορτο μοντέλο)6.05 λ/100 χλμ4.92 λ/100 χλμ4.29 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: