Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Daihatsu Sportrak

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
1997Sportrak Hardtop 1.6 EXi (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1997Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (96)10 λ/100 χλμ
1997Sportrak Hardtop 1.6 Timberline (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1997Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (95)10 λ/100 χλμ
1997Sportrak Hardtop 1.6 Xi-SE (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1997Sportrak Hardtop 1.6 ELXi (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1997Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1997Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο) (Βελτιωμένη εκδοχή μοντέλου)11 λ/100 χλμ
1997Sportrak Hardtop 1.6 ELXi Anjou (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1996Sportrak Hardtop 1.6 EXi (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1996Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (96)10 λ/100 χλμ
1996Sportrak Hardtop 1.6 Timberline (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1996Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (95)10 λ/100 χλμ
1996Sportrak Hardtop 1.6 Xi-SE (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1996Sportrak Hardtop 1.6 ELXi (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1996Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1996Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο) (Βελτιωμένη εκδοχή μοντέλου)11 λ/100 χλμ
1996Sportrak Hardtop 1.6 ELXi Anjou (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1995Sportrak Hardtop 1.6 EXi (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1995Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (96)10 λ/100 χλμ
1995Sportrak Hardtop 1.6 Timberline (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1995Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (95)10 λ/100 χλμ
1995Sportrak Hardtop 1.6 Xi-SE (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1995Sportrak Hardtop 1.6 ELXi (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1995Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1995Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο) (Βελτιωμένη εκδοχή μοντέλου)11 λ/100 χλμ
1995Sportrak Hardtop 1.6 ELXi Anjou (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1994Sportrak Hardtop 1.6 EXi (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1994Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (96)10 λ/100 χλμ
1994Sportrak Hardtop 1.6 Timberline (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1994Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (95)10 λ/100 χλμ
1994Sportrak Hardtop 1.6 Xi-SE (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1994Sportrak Hardtop 1.6 ELXi (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1994Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1994Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο) (Βελτιωμένη εκδοχή μοντέλου)11 λ/100 χλμ
1994Sportrak Hardtop 1.6 ELXi Anjou (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1993Sportrak Hardtop 1.6 EXi (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1993Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (96)10 λ/100 χλμ
1993Sportrak Hardtop 1.6 Timberline (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1993Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (95)10 λ/100 χλμ
1993Sportrak Hardtop 1.6 Xi-SE (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1993Sportrak Hardtop 1.6 ELXi (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1993Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1993Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο) (Βελτιωμένη εκδοχή μοντέλου)11 λ/100 χλμ
1993Sportrak Hardtop 1.6 ELXi Anjou (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1992Sportrak Hardtop 1.6 EXi (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1992Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (96)10 λ/100 χλμ
1992Sportrak Hardtop 1.6 Timberline (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1992Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (95)10 λ/100 χλμ
1992Sportrak Hardtop 1.6 Xi-SE (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1992Sportrak Hardtop 1.6 ELXi (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1992Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1992Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο) (Βελτιωμένη εκδοχή μοντέλου)11 λ/100 χλμ
1992Sportrak Hardtop 1.6 ELXi Anjou (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1991Sportrak Hardtop 1.6 EXi (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1991Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (96)10 λ/100 χλμ
1991Sportrak Hardtop 1.6 Timberline (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1991Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (95)10 λ/100 χλμ
1991Sportrak Hardtop 1.6 Xi-SE (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1991Sportrak Hardtop 1.6 ELXi (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1991Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1991Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο) (Βελτιωμένη εκδοχή μοντέλου)11 λ/100 χλμ
1991Sportrak Hardtop 1.6 ELXi Anjou (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1990Sportrak Hardtop 1.6 EXi (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1990Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (96)10 λ/100 χλμ
1990Sportrak Hardtop 1.6 Timberline (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1990Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (95)10 λ/100 χλμ
1990Sportrak Hardtop 1.6 Xi-SE (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1990Sportrak Hardtop 1.6 ELXi (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1990Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1990Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο) (Βελτιωμένη εκδοχή μοντέλου)11 λ/100 χλμ
1990Sportrak Hardtop 1.6 ELXi Anjou (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1989Sportrak Hardtop 1.6 EXi (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1989Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (96)10 λ/100 χλμ
1989Sportrak Hardtop 1.6 Timberline (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1989Sportrak Hardtop 1.6 Xi (Τρίπορτο μοντέλο) (95)10 λ/100 χλμ
1989Sportrak Hardtop 1.6 Xi-SE (Τρίπορτο μοντέλο)10 λ/100 χλμ
1989Sportrak Hardtop 1.6 ELXi (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1989Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ
1989Sportrak Hardtop 1.6 Midnight (Τρίπορτο μοντέλο) (Βελτιωμένη εκδοχή μοντέλου)11 λ/100 χλμ
1989Sportrak Hardtop 1.6 ELXi Anjou (Τρίπορτο μοντέλο)11 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: