Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Daihatsu Grand Move

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2000Grand Move Station wagon 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2000Grand Move Station wagon 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2000Grand Move Station wagon 1.6 (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Grand Move Station wagon 1.6 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.44 λ/100 χλμ
2000Grand Move Station wagon 1.5 + (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2000Grand Move Station wagon 1.5 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2000Grand Move Station wagon 1.6 + (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
2000Grand Move Station wagon 1.6 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.44 λ/100 χλμ
1999Grand Move Station wagon 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Grand Move Station wagon 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1999Grand Move Station wagon 1.6 (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Grand Move Station wagon 1.6 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.44 λ/100 χλμ
1999Grand Move Station wagon 1.5 + (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1999Grand Move Station wagon 1.5 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1999Grand Move Station wagon 1.6 + (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1999Grand Move Station wagon 1.6 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.44 λ/100 χλμ
1998Grand Move Station wagon 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Grand Move Station wagon 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1998Grand Move Station wagon 1.6 (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1998Grand Move Station wagon 1.6 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.44 λ/100 χλμ
1998Grand Move Station wagon 1.5 + (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1998Grand Move Station wagon 1.5 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1998Grand Move Station wagon 1.6 + (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1998Grand Move Station wagon 1.6 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.44 λ/100 χλμ
1997Grand Move Station wagon 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Grand Move Station wagon 1.5 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1997Grand Move Station wagon 1.6 (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1997Grand Move Station wagon 1.6 (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.44 λ/100 χλμ
1997Grand Move Station wagon 1.5 + (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
1997Grand Move Station wagon 1.5 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
1997Grand Move Station wagon 1.6 + (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.18 λ/100 χλμ
1997Grand Move Station wagon 1.6 + (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.37 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.44 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: