Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Daihatsu Gran Move

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2002Gran Move Mpv 1.6i (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2002Gran Move Mpv 1.6i Executive I (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2002Gran Move Mpv 1.6i CS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2002Gran Move Mpv 1.6i Executive II (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2002Gran Move Mpv 1.6i CX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2002Gran Move Mpv 1.6i Executive I (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2002Gran Move Mpv 1.6i CS (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2002Gran Move Mpv 1.6i Executive II (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2002Gran Move Mpv 1.6i CX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2002Gran Move Mpv 1.6i (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2001Gran Move Mpv 1.6i (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2001Gran Move Mpv 1.6i Executive I (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2001Gran Move Mpv 1.6i CS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2001Gran Move Mpv 1.6i Executive II (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2001Gran Move Mpv 1.6i CX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2001Gran Move Mpv 1.6i Executive I (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2001Gran Move Mpv 1.6i CS (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2001Gran Move Mpv 1.6i Executive II (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2001Gran Move Mpv 1.6i CX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2001Gran Move Mpv 1.6i (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2000Gran Move Mpv 1.6i (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2000Gran Move Mpv 1.6i Executive I (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2000Gran Move Mpv 1.6i CS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2000Gran Move Mpv 1.6i Executive II (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2000Gran Move Mpv 1.6i CX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
2000Gran Move Mpv 1.6i Executive I (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2000Gran Move Mpv 1.6i CS (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2000Gran Move Mpv 1.6i Executive II (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2000Gran Move Mpv 1.6i CX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
2000Gran Move Mpv 1.6i (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
1999Gran Move Mpv 1.6i (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
1999Gran Move Mpv 1.6i Executive I (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
1999Gran Move Mpv 1.6i CS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
1999Gran Move Mpv 1.6i Executive II (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
1999Gran Move Mpv 1.6i CX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.43 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.13 λ/100 χλμ
1999Gran Move Mpv 1.6i Executive I (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
1999Gran Move Mpv 1.6i CS (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
1999Gran Move Mpv 1.6i Executive II (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
1999Gran Move Mpv 1.6i CX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
1999Gran Move Mpv 1.6i (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.49 λ/100 χλμ
1998Gran Move Mpv 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
1998Gran Move Mpv 1.5i CX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
1998Gran Move Mpv 1.5i CX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
1998Gran Move Mpv 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
1997Gran Move Mpv 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
1997Gran Move Mpv 1.5i CX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.14 λ/100 χλμ6.38 λ/100 χλμ5.24 λ/100 χλμ
1997Gran Move Mpv 1.5i CX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ
1997Gran Move Mpv 1.5i (Πεντάπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ5.9 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: