Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Daewoo Tacuma

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2004Tacuma Station wagon 1.6 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2004Tacuma Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2004Tacuma Station wagon 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2004Tacuma Station wagon 2.0 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2004Tacuma Station wagon 2.0 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ
2004Tacuma Station wagon 1.6 Xtra (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2004Tacuma Station wagon 1.8 Xtra (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2004Tacuma Station wagon 2.0 Xtra Cool (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Tacuma Station wagon 1.6 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2003Tacuma Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Tacuma Station wagon 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2003Tacuma Station wagon 2.0 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Tacuma Station wagon 2.0 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ
2003Tacuma Station wagon 1.6 Xtra (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2003Tacuma Station wagon 1.8 Xtra (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2003Tacuma Station wagon 2.0 Xtra Cool (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Tacuma Station wagon 1.6 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2002Tacuma Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Tacuma Station wagon 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2002Tacuma Station wagon 2.0 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Tacuma Station wagon 2.0 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ
2002Tacuma Station wagon 1.6 Xtra (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2002Tacuma Station wagon 1.8 Xtra (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2002Tacuma Station wagon 2.0 Xtra Cool (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Tacuma Station wagon 1.6 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Tacuma Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Tacuma Station wagon 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Tacuma Station wagon 2.0 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Tacuma Station wagon 2.0 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ
2001Tacuma Station wagon 1.6 Xtra (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Tacuma Station wagon 1.8 Xtra (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2001Tacuma Station wagon 2.0 Xtra Cool (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Tacuma Station wagon 1.6 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2000Tacuma Station wagon 1.8 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Tacuma Station wagon 1.6 SX (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2000Tacuma Station wagon 2.0 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Tacuma Station wagon 2.0 CDX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο12.62 λ/100 χλμ9.01 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ
2000Tacuma Station wagon 1.6 Xtra (Πεντάπορτο μοντέλο)9.18 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2000Tacuma Station wagon 1.8 Xtra (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Tacuma Station wagon 2.0 Xtra Cool (Πεντάπορτο μοντέλο)10.04 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: