Κατανάλωση καυσίμου στο Corvette C6

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2009C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο)16.5 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2009C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2009C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (06)16.39 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2009C6 Κουπέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2009C6 Κουπέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2009C6 Κουπέ 7.0 V8 Z06 (Δίπορτο μοντέλο)19.03 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.37 λ/100 χλμ
2009C6 Κουπέ 6.2 V8 Victory (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2009C6 Κουπέ 6.2 V8 Victory (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2009C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο)16.5 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2009C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2009C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (06)16.39 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2009C6 Καμπριολέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2009C6 Καμπριολέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2008C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο)16.5 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2008C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2008C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (06)16.39 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2008C6 Κουπέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2008C6 Κουπέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2008C6 Κουπέ 7.0 V8 Z06 (Δίπορτο μοντέλο)19.03 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.37 λ/100 χλμ
2008C6 Κουπέ 6.2 V8 Victory (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2008C6 Κουπέ 6.2 V8 Victory (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2008C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο)16.5 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2008C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2008C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (06)16.39 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2008C6 Καμπριολέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2008C6 Καμπριολέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2007C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο)16.5 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2007C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2007C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (06)16.39 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2007C6 Κουπέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2007C6 Κουπέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2007C6 Κουπέ 7.0 V8 Z06 (Δίπορτο μοντέλο)19.03 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.37 λ/100 χλμ
2007C6 Κουπέ 6.2 V8 Victory (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2007C6 Κουπέ 6.2 V8 Victory (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2007C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο)16.5 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2007C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2007C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (06)16.39 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2007C6 Καμπριολέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2007C6 Καμπριολέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2006C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο)16.5 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2006C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2006C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (06)16.39 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2006C6 Κουπέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2006C6 Κουπέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2006C6 Κουπέ 7.0 V8 Z06 (Δίπορτο μοντέλο)19.03 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.37 λ/100 χλμ
2006C6 Κουπέ 6.2 V8 Victory (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2006C6 Κουπέ 6.2 V8 Victory (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2006C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο)16.5 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2006C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2006C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (06)16.39 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2006C6 Καμπριολέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2006C6 Καμπριολέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2005C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο)16.5 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2005C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2005C6 Κουπέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (06)16.39 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2005C6 Κουπέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2005C6 Κουπέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2005C6 Κουπέ 7.0 V8 Z06 (Δίπορτο μοντέλο)19.03 λ/100 χλμ12.29 λ/100 χλμ8.37 λ/100 χλμ
2005C6 Κουπέ 6.2 V8 Victory (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2005C6 Κουπέ 6.2 V8 Victory (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2005C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο)16.5 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2005C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.35 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2005C6 Καμπριολέ 6.0 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (06)16.39 λ/100 χλμ10.88 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ
2005C6 Καμπριολέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο)17.35 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ7.52 λ/100 χλμ
2005C6 Καμπριολέ 6.2 V8 (Δίπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο17.1 λ/100 χλμ11.18 λ/100 χλμ7.69 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο:

C6