Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Citroen Dispatch Combi

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi (95 λ. δευτ.) L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (95 λ. δευτ.) L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi L1 (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 (9 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 (9 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (160 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L1 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2013Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (136 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi (95 λ. δευτ.) L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (95 λ. δευτ.) L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi L1 (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 (9 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 (9 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (160 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L1 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2012Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (136 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi (95 λ. δευτ.) L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (95 λ. δευτ.) L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi L1 (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 (9 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 (9 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (160 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L1 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2011Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (136 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi (95 λ. δευτ.) L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (95 λ. δευτ.) L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi L1 (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 (9 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 (9 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (160 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L1 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2010Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (136 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi (95 λ. δευτ.) L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (95 λ. δευτ.) L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi L1 (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 (9 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 (9 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (160 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L1 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2009Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (136 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi (95 λ. δευτ.) L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (95 λ. δευτ.) L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi L1 (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 (9 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 (9 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (160 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L1 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2008Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (136 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi (95 λ. δευτ.) L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (95 λ. δευτ.) L1 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L2 6DR (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 1.6 HDi L1 (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.02 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 (9 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 (6 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.69 λ/100 χλμ6.18 λ/100 χλμ5.35 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 (9 καθίσματα) (Εξάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (160 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L1 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (125 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)6 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L1 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.76 λ/100 χλμ6.26 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007Dispatch Combi Χατσμπάκ 2.0 HDi (136 λ. δευτ.) L2 SX (9 καθίσματα) (Πεντάπορτο μοντέλο)7.84 λ/100 χλμ6.34 λ/100 χλμ5.51 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: