Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Chrysler Ypsilon

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Ypsilon Χατσμπάκ 1.2 S (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Ypsilon Χατσμπάκ 1.2 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir SE (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο3 λ/100 χλμ
2013Ypsilon Χατσμπάκ 1.3 M-Jet SE (Πεντάπορτο μοντέλο)3 λ/100 χλμ
2013Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir Black and Red (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Ypsilon Χατσμπάκ 1.2 Black and Red (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Ypsilon Χατσμπάκ 1.3 M-Jet Black and Red (Πεντάπορτο μοντέλο)3 λ/100 χλμ
2013Ypsilon Χατσμπάκ 1.2 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο3 λ/100 χλμ
2013Ypsilon Χατσμπάκ 1.3 M-Jet Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)3 λ/100 χλμ
2012Ypsilon Χατσμπάκ 1.2 S (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Ypsilon Χατσμπάκ 1.2 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir SE (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο3 λ/100 χλμ
2012Ypsilon Χατσμπάκ 1.3 M-Jet SE (Πεντάπορτο μοντέλο)3 λ/100 χλμ
2012Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir Black and Red (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Ypsilon Χατσμπάκ 1.2 Black and Red (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Ypsilon Χατσμπάκ 1.3 M-Jet Black and Red (Πεντάπορτο μοντέλο)3 λ/100 χλμ
2012Ypsilon Χατσμπάκ 1.2 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο3 λ/100 χλμ
2012Ypsilon Χατσμπάκ 1.3 M-Jet Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)3 λ/100 χλμ
2011Ypsilon Χατσμπάκ 1.2 S (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Ypsilon Χατσμπάκ 1.2 SE (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir SE (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο3 λ/100 χλμ
2011Ypsilon Χατσμπάκ 1.3 M-Jet SE (Πεντάπορτο μοντέλο)3 λ/100 χλμ
2011Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir Black and Red (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Ypsilon Χατσμπάκ 1.2 Black and Red (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Ypsilon Χατσμπάκ 1.3 M-Jet Black and Red (Πεντάπορτο μοντέλο)3 λ/100 χλμ
2011Ypsilon Χατσμπάκ 1.2 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Ypsilon Χατσμπάκ 0.9 TwinAir Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο3 λ/100 χλμ
2011Ypsilon Χατσμπάκ 1.3 M-Jet Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)3 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: