Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Chrysler Stratus

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2000Stratus Καμπριολέ 2.0i 16V LE (Δίπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
2000Stratus Καμπριολέ 2.5i 24V LX (Δίπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
2000Stratus Καμπριολέ 2.5i 24V LE (Δίπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
2000Stratus Σεντάν 2.0i 16V LE (Τετράπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
2000Stratus Σεντάν 2.0i 16V LE (Τετράπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
2000Stratus Σεντάν 2.5i 24V LX (Τετράπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
2000Stratus Σεντάν 2.5i 24V LE (Τετράπορτο μοντέλο)13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1999Stratus Καμπριολέ 2.0i 16V LE (Δίπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
1999Stratus Καμπριολέ 2.5i 24V LX (Δίπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1999Stratus Καμπριολέ 2.5i 24V LE (Δίπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
1999Stratus Σεντάν 2.0i 16V LE (Τετράπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
1999Stratus Σεντάν 2.0i 16V LE (Τετράπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
1999Stratus Σεντάν 2.5i 24V LX (Τετράπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
1999Stratus Σεντάν 2.5i 24V LE (Τετράπορτο μοντέλο)13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1998Stratus Καμπριολέ 2.0i 16V LE (Δίπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
1998Stratus Καμπριολέ 2.5i 24V LX (Δίπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1998Stratus Καμπριολέ 2.5i 24V LE (Δίπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
1998Stratus Σεντάν 2.0i 16V LE (Τετράπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
1998Stratus Σεντάν 2.0i 16V LE (Τετράπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
1998Stratus Σεντάν 2.5i 24V LX (Τετράπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
1998Stratus Σεντάν 2.5i 24V LE (Τετράπορτο μοντέλο)13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1997Stratus Καμπριολέ 2.0i 16V LE (Δίπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
1997Stratus Καμπριολέ 2.5i 24V LX (Δίπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1997Stratus Καμπριολέ 2.5i 24V LE (Δίπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
1997Stratus Σεντάν 2.0i 16V LE (Τετράπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
1997Stratus Σεντάν 2.0i 16V LE (Τετράπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
1997Stratus Σεντάν 2.5i 24V LX (Τετράπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
1997Stratus Σεντάν 2.5i 24V LE (Τετράπορτο μοντέλο)13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1996Stratus Καμπριολέ 2.0i 16V LE (Δίπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ7.87 λ/100 χλμ6.21 λ/100 χλμ
1996Stratus Καμπριολέ 2.5i 24V LX (Δίπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ
1996Stratus Καμπριολέ 2.5i 24V LE (Δίπορτο μοντέλο)13.11 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ
1996Stratus Σεντάν 2.0i 16V LE (Τετράπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
1996Stratus Σεντάν 2.0i 16V LE (Τετράπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
1996Stratus Σεντάν 2.5i 24V LX (Τετράπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
1996Stratus Σεντάν 2.5i 24V LE (Τετράπορτο μοντέλο)13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ
1995Stratus Σεντάν 2.0i 16V LE (Τετράπορτο μοντέλο)9.44 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.36 λ/100 χλμ
1995Stratus Σεντάν 2.0i 16V LE (Τετράπορτο μοντέλο)10.73 λ/100 χλμ8.14 λ/100 χλμ6.56 λ/100 χλμ
1995Stratus Σεντάν 2.5i 24V LX (Τετράπορτο μοντέλο)12.42 λ/100 χλμ9.08 λ/100 χλμ6.74 λ/100 χλμ
1995Stratus Σεντάν 2.5i 24V LE (Τετράπορτο μοντέλο)13.88 λ/100 χλμ9.44 λ/100 χλμ7.15 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: