Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Chrysler Neon

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2002Neon Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)8.94 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2002Neon Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2002Neon Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2002Neon Σεντάν 2.0 R/T (Τετράπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2002Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2002Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2002Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2001Neon Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)8.94 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Neon Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2001Neon Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2001Neon Σεντάν 2.0 R/T (Τετράπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2001Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2001Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2000Neon Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)8.94 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Neon Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2000Neon Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2000Neon Σεντάν 2.0 R/T (Τετράπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2000Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
2000Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
2000Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1999Neon Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο)8.94 λ/100 χλμ6.59 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1999Neon Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1999Neon Σεντάν 2.0 SE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1999Neon Σεντάν 2.0 R/T (Τετράπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1999Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)6.69 λ/100 χλμ9.11 λ/100 χλμ5.27 λ/100 χλμ
1999Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1999Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (4)9.67 λ/100 χλμ7.26 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1998Neon Σεντάν 1.8 LE (Τετράπορτο μοντέλο)9.29 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1998Neon Σεντάν 2.0 LE (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1998Neon Σεντάν 2.0 LE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.54 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1998Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1998Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.54 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1998Neon Σεντάν 2.0 GLX (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1998Neon Σεντάν 2.0 GLX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.54 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1997Neon Σεντάν 1.8 LE (Τετράπορτο μοντέλο)9.29 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1997Neon Σεντάν 2.0 LE (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1997Neon Σεντάν 2.0 LE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.54 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1997Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1997Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.54 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1997Neon Σεντάν 2.0 GLX (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1997Neon Σεντάν 2.0 GLX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.54 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1996Neon Σεντάν 1.8 LE (Τετράπορτο μοντέλο)9.29 λ/100 χλμ6.94 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
1996Neon Σεντάν 2.0 LE (Τετράπορτο μοντέλο)7 λ/100 χλμ
1996Neon Σεντάν 2.0 LE (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.54 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1996Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1996Neon Σεντάν 2.0 LX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.54 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ
1996Neon Σεντάν 2.0 GLX (Τετράπορτο μοντέλο)9.87 λ/100 χλμ6.86 λ/100 χλμ5.1 λ/100 χλμ
1996Neon Σεντάν 2.0 GLX (Τετράπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.54 λ/100 χλμ7.61 λ/100 χλμ5.93 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: