Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Chrysler Grand Voyager

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2013Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Touring (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2013Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2013Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD SR (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2013Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD 25th Anniversary (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.68 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2013Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 (178 λ. δευτ.) CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2013Grand Voyager Μίνι βαν 3.8 V6 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2013Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2012Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2012Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Touring (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2012Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2012Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD SR (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2012Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD 25th Anniversary (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.68 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2012Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 (178 λ. δευτ.) CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2012Grand Voyager Μίνι βαν 3.8 V6 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2012Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2011Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2011Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Touring (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2011Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2011Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD SR (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2011Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD 25th Anniversary (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.68 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2011Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 (178 λ. δευτ.) CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2011Grand Voyager Μίνι βαν 3.8 V6 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2011Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2010Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2010Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Touring (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2010Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2010Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD SR (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2010Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD 25th Anniversary (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.68 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2010Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 (178 λ. δευτ.) CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2010Grand Voyager Μίνι βαν 3.8 V6 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2010Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2009Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2009Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Touring (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2009Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2009Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD SR (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2009Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD 25th Anniversary (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.68 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2009Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 (178 λ. δευτ.) CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2009Grand Voyager Μίνι βαν 3.8 V6 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2009Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2008Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2008Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Touring (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2008Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2008Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD SR (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2008Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD 25th Anniversary (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο10.68 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ6.1 λ/100 χλμ
2008Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 (178 λ. δευτ.) CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο7 λ/100 χλμ
2008Grand Voyager Μίνι βαν 3.8 V6 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο15.32 λ/100 χλμ10.26 λ/100 χλμ7.35 λ/100 χλμ
2008Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.18 λ/100 χλμ7.02 λ/100 χλμ5.84 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Signature (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)14.75 λ/100 χλμ10.68 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Executive XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (03)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)14.75 λ/100 χλμ10.68 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2007Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Signature (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)14.75 λ/100 χλμ10.68 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Executive XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (03)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)14.75 λ/100 χλμ10.68 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2006Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Signature (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)14.75 λ/100 χλμ10.68 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Executive XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (03)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)14.75 λ/100 χλμ10.68 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2005Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Signature (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)14.75 λ/100 χλμ10.68 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Executive XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (03)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)14.75 λ/100 χλμ10.68 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2004Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Signature (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)14.75 λ/100 χλμ10.68 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Executive XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (03)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)14.75 λ/100 χλμ10.68 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2003Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Signature (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)14.75 λ/100 χλμ10.68 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Executive XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (03)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)14.75 λ/100 χλμ10.68 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2002Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο)8.52 λ/100 χλμ6.52 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Signature (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (01)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)14.75 λ/100 χλμ10.68 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Executive (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Executive XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (03)15.23 λ/100 χλμ11.13 λ/100 χλμ8.77 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο (04)14.75 λ/100 χλμ10.68 λ/100 χλμ8.28 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 CRD Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο)8.11 λ/100 χλμ6.43 λ/100 χλμ5.43 λ/100 χλμ
2001Grand Voyager Μίνι βαν 2.8 CRD Limited XS (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο9.67 λ/100 χλμ7.11 λ/100 χλμ5.59 λ/100 χλμ
2000Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 TD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.17 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ
2000Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 TD LE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
2000Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.17 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ
1999Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 TD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1999Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.17 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ
1999Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 TD LE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1999Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.17 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ
1998Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 TD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1998Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.17 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ
1998Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 TD LE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1998Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.17 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ
1997Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 TD SE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1997Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.17 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ
1997Grand Voyager Μίνι βαν 2.5 TD LE (Πεντάπορτο μοντέλο)9.37 λ/100 χλμ7.2 λ/100 χλμ6.02 λ/100 χλμ
1997Grand Voyager Μίνι βαν 3.3 LX (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο14.48 λ/100 χλμ10.17 λ/100 χλμ7.76 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: