Είναι σημαντικό να γνωρίζετε
Μεγέθη και Όγκοι
Προδιαγραφές
Ανταλλακτικά και Αξεσουάρ

Κατανάλωση καυσίμου στο Chrysler Delta

Έτος Παραλλαγή Κατανάλωση στην πόλη Κατανάλωση στην Εθνική Οδό Συνδυασμένος κύκλος
2013Delta Χατσμπάκ 1.4 T-Jet S (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Delta Χατσμπάκ 1.4 M-Air SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SE (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4 λ/100 χλμ
2013Delta Χατσμπάκ 1.4 M-Air SE Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SE Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SE Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4 λ/100 χλμ
2013Delta Χατσμπάκ 1.4 M-Air SR (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SR (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Delta Χατσμπάκ 1.4 M-Air SR Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2013Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SR Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2013Delta Χατσμπάκ 2.0 M-Jet Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Delta Χατσμπάκ 1.4 T-Jet S (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Delta Χατσμπάκ 1.4 M-Air SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SE (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4 λ/100 χλμ
2012Delta Χατσμπάκ 1.4 M-Air SE Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SE Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SE Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4 λ/100 χλμ
2012Delta Χατσμπάκ 1.4 M-Air SR (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SR (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Delta Χατσμπάκ 1.4 M-Air SR Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2012Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SR Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2012Delta Χατσμπάκ 2.0 M-Jet Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Delta Χατσμπάκ 1.4 T-Jet S (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011Delta Χατσμπάκ 1.4 M-Air SE (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SE (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SE (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4 λ/100 χλμ
2011Delta Χατσμπάκ 1.4 M-Air SE Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SE Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SE Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο) Κλασικό αυτόματο κιβώτιο4 λ/100 χλμ
2011Delta Χατσμπάκ 1.4 M-Air SR (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SR (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Delta Χατσμπάκ 1.4 M-Air SR Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο)5 λ/100 χλμ
2011Delta Χατσμπάκ 1.6 M-Jet SR Πλοήγηση (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ
2011Delta Χατσμπάκ 2.0 M-Jet Limited (Πεντάπορτο μοντέλο)4 λ/100 χλμ

Ή διαλέξτε ένα άλλο μοντέλο: